Ξεπέρασαν (ἐπὶ τέλους!!!) καὶ τὸν …Ὄργουελ!!!

«…Ὁ λόγος ποὺ σᾶς παρακολουθοῦμε, εἶναι γιατί ἔχουμε 70 χρόνια τεχνογνωσίας, ἀπὸ τὴν λατρεμένη ΕΣΣΔ ποὺ δὲν θέλαμε νὰ πᾷν χαμένα.

Μελλοντικῶς, θὰ προσφέρουμε καὶ διακοπὲς στὸ Γκουλάγκ.
Ἀμὰν πχιά, ὅλα νὰ τὰ κατακρίνετε!…»

Ποιός Ὄργουελ; Πραγματικότης μὲ νόμο ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» στὸ διαδίκτυο. Ὅποιος δὲν συμμορφώνεται συλλαμβάνεται. Ἡ «Ἀστυνομία τῆς Σκέψεως» τοῦ ὀργουελικοῦ ΣΥΡΙΖΑ. 

Τὸ ΥΠΕΣ εἰσάγει διάταξη, γιὰ τὴν δημιουργία προεκλογικοῦ «παρατηρητηρίου» πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχῃ τὴν διακίνηση «fake news».
Ἡ στελέχωσις τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ» φέρει τὸν τίτλο «Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ὀρθὴ Χρήση τοῦ Διαδικτύου στὶς Ἐκλογικὲς Διαδικασίες».

Λίγες ὧρες μετὰ τὴν παραδοχὴ τῆς Ὄλγας Γεροβασίλη, πὼς οἱ προληπτικὲς συλλήψεις, γίνονται ἔπειτα ἀπὸ παρακολούθηση λογαριασμῶν πολιτῶν στὰ social media, μὲ νόμο ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» γίνεται πραγματικότης στὸ διαδίκτυο. 

Στήνουν ἕνα ὀργουελικὸ κράτος μὲ παρακολουθήσεις, καὶ προσαγωγές. Ἔχουν χάση κάθε μέτρο ἀξιοπρεπείας, κτυπῶντας πλέον στὸν «πυρήνα» τῆς ἐλευθέρας σκέψεως τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ ἐνάντια στὴν ὁποίαν δυνατότητα ἀντιδράσεώς τους, στὶς ἐνέργειες τοῦ καθεστῶτος.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply