Σημασία πάντα ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις…

Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις...
Πολλοὶ ἄνθρωποι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ νὰ ἐλέγξουν τὶς ἐξωτερικὲς δυνάμεις ἀντὶ νὰ συγκεντρωθοῦν στὴν ἐσωτερική τους δύναμη. Κι ἔτσι ζοῦν ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι ἀντὶ νὰ εἶναι ἐσωτερικὰ κινούμενοι.

Ὑπάρχουν δύο δυνάμεις, δύο κόσμοι, ὁ ἐσωτερικὸς καὶ ὁ ἐξωτερικός.
Πῶς ὅμως μπορεῖς νά ἐλέγξῃς τήν καταιγίδα, τήν πλημμύρα, τήν οἰκονομική κρίση, τίς συμπεριφορές τίς ἐπιλογές καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἄλλων;
Κανεὶς δὲν μπορεῖ …
Πῶς μπορεῖς νά ἔχῃς ἐγγύηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶς καί σ’ ἀγαπάει σήμερα θά συνεχίση νά τό κάνη καί αὔριο;
Κανεὶς δὲν ἔχει ….

Σημασία ἔχει ἡ ἐσωτερικὴ δύναμις.
Τὸ πῶς σκέφτεσαι ἐσύ…
Τὸ νοιώθεις ἐσύ…
Τό τι κανεὶς ἐσὺ …
Τὸ πόσο φροντίζεις τὴν προσωπική σου ἐξέλιξη…
Τὸ πῶς χρησιμοποιεῖς τὴν ἐσωτερική σου δύναμη.
Τὸ πῶς παίρνεις αὐτὸ ποὺ σοῦ δίνει ἡ ζωὴ καὶ τοῦ δινεῖς μιὰ ἅλλη κατεύθυνση καὶ ἔνα βαθύτερο νόημα…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply