Ὥρα νὰ κλίμα-τρομοκρατηθοῦν (καὶ) τὰ παιδιά…

Τώρα ποὺ τὰ νεοταξίτικα ῥεμάλια γελοιποιήθησαν πλήρως -καὶ δὲν μποροῦν πιὰ νὰ πείσουν οὔτε τοὺς εὐπίστους ἠλιθίους, ποὺ ἐξαπατοῦσαν γιὰ χρόνια- παίζουν τὸ τελευταῖο τους χαρτί: Τρομοκρατοῦν τὰ παιδιά!!!

(γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀπομυζοῦν τὴν ἀνθρωπότητα
μὲ περιβαλλοντικοὺς φόρους καὶ νὰ ἐξαναγκάζουν τὰ κράτη
νὰ ἀγοράζουν τὸ φυσικὸ ἀέριο τοῦ Ῥοκφέλερ,
ἀντὶ νὰ ἠλεκτροδοτηθοῦν μὲ τοὺς δικούς τους ὀρυκτοὺς πόρους…)

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply