Ὥρα νὰ κλίμα-τρομοκρατηθοῦν (καὶ) τὰ παιδιά…

Τώρα ποὺ τὰ νεοταξίτικα ῥεμάλια γελοιποιήθησαν πλήρως -καὶ δὲν μποροῦν πιὰ νὰ πείσουν οὔτε τοὺς εὐπίστους ἠλιθίους, ποὺ ἐξαπατοῦσαν γιὰ χρόνια- παίζουν τὸ τελευταῖο τους χαρτί: Τρομοκρατοῦν τὰ παιδιά!!!

(γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀπομυζοῦν τὴν ἀνθρωπότητα
μὲ περιβαλλοντικοὺς φόρους καὶ νὰ ἐξαναγκάζουν τὰ κράτη
νὰ ἀγοράζουν τὸ φυσικὸ ἀέριο τοῦ Ῥοκφέλερ,
ἀντὶ νὰ ἠλεκτροδοτηθοῦν μὲ τοὺς δικούς τους ὀρυκτοὺς πόρους…)

Χοϊδᾶς Διονύσιος

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply