Θά ξανά-βάλουμε στήν βο(υ)λή τόν βαρουφάκη;

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Βαρουφάκη πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ὅταν ἔφθασαν στὸ θέμα τοῦ Grexit:

«Καταλαβαίνετε, εἶμαι ῥιζοσπάστης μαρξιστής. Ἐὰν ἐπικρατήσῃ χάος, θὰ χορεύουμε στοὺς δρόμους. Αὐτοῦ του εἴδους τὸ χάος μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτο».

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ εἰδικὸ δικαστήριο καὶ νὰ ἔχῃ καὶ γύρω στὰ 100 δισεκατομμύρια πρόστιμο στὸ Τάξις, ἔτσι γιὰ τὸ γ@μῶτο. Ἔπαιξε τὴν χώρα στὰ ζάρια, ἔχοντας σπιταρώνα καὶ τὰ λεφτά του ἀσφαλισμένα, ἐνὦ περίμενε τὸ … μαρξιστικὸ χάος (!) γιὰ νὰ χορεύῃ στοὺς δρόμους, τὴν ὥρα ποὺ οἱ μισοὶ Ἕλληνες θὰ κυκλοφοροῦσαν μὲ καραμπίνες στὸν ὦμο καὶ θὰ πυροβολοῦσαν τοὺς ἄλλους μισούς.

Ἀντιθέτως, λέγοντας τὶς πιὸ ἀπίστευτες μ@λακίες ποὺ ἔχω ἀκούσῃ γιὰ παράλληλα νομίσματα καὶ δανεισμὸ ἀπὸ προκαταβολὲς φόρων, ζητᾶ νὰ τὸν ψηφίσουν 200.000 Ἕλληνες γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ λέῃ καὶ τὰ ἴδια στὴν Βουλή. Μ@λακίες ποὺ δὲν χρειάζονται κάποιαν ἀπόδειξη, κάποιαν μελέτη, ἁπλᾶ νὰ ξεστομιζονται καὶ νὰ ἀνεβάζῃ αὐτὸς τὸ κασέ του στὰ forum.

Καὶ ὁ βλὰξ συνεχίζει νὰ πιστεύῃ ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πῶς θὰ κόψουμε χρῆμα νὰ μοιράσουμε, καὶ ὄχι τὸ πῶς θὰ παράξουμε προστιθέμενη ἀξία στὶς ὑπηρεσίες μας καὶ στὰ προϊόντα μας.

Νὰ τὸν χαιρόματε.
Θὰ κάνω πάρτυ πάντως ὅταν τὸ αὐτάρεσκο αὐτὸ ..λοπαιδο θὰ περάση τὸ κατώφλι τοῦ Κορυδαλλοῦ.

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

(Visited 170 times, 1 visits today)
One thought on “Θά ξανά-βάλουμε στήν βο(υ)λή τόν βαρουφάκη;

Leave a Reply