Δὲς τὸ «στοίχημα» γιὰ νὰ μάθῃς τὸ ἐκλογικὸ …ἀποτέλεσμα!!!

Ἐχθές, ἔνδεκα (11) ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν, τὸ «στοίχημα» (τὸ ὁποῖο ὀρθῶς προέβλεψε τὴν διαφορὰ τῶν ἐκλογῶν καὶ μαζύ του κι ἐγὼ) δίδει τὰ ἑξῆς:

Διαφορὰ βάσεως 11,5% μὲ ΝΔ στὸ 38% καὶ ΣΥΡΙΖΑ στὸ 26,5%.

Ὅμως οἱ ἀποδόσεις εἶναι μικρότερες (καὶ ἄρα πολὺ μεγαλυτέρα ἡ πιθανότης) τόσο γιὰ περισσότεορ ἀπὸ 38% γιὰ τὴν ΝΔ ὅσο καὶ γιὰ τὸ χαμηλότερο ἀπὸ 26,5% γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἐκτίμησίς μου, σήμερα, εἶναι ὅτι οἱ τάσεις αὐτὲς τὴν τελευταία ἑβδομάδα θὰ ἐνισχυθοῦν.

Ἔτσι «βλέπω» τὴν ΝΔ στὸ 41% καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὄχι παραπάνω ἀπὸ τὸ 23,5% τῶν εὐρωεκλογῶν.

Διαφορὰ δηλαδὴ 17-18%.

«Ἕνας»

Υ.Γ. Πρὸς ἄρση ὁποίων παρεξηγήσεων νὰ τονίσω, ὅτι οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ψυχρὲς καὶ δὲν ἔχω τὸ ὁποιοδήποτε κάψιμο ἀφοῦ δὲν θὰ ψηφίσω κάποιο ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ κόμματα.

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply