Γερμανικὸς προοδεΦτισμὸς

Ὅσοι δὲν ἔχετε γνωρίση Ἀμερικανὸ ἢ Γερμανὸ προοδεΦτικο, πραγματικὰ χάνετε.
Εἰδικῶς οἱ Γερμανοὶ «πράσινοι» εἶναι γιὰ πολλὲς κλωτσιές… Ἐννοῶ κλωτσιὲς μὲ παπούτσι κατσαριδοκτόνο (μεταφορικῶς πάντα).

Ἐὰν ὅμως ὁ Γερμανὸς (ἢ Ἀμερικανὸς) προοδεΦτικος πολίτης εἶναι μία ἀποκάλυψις, ἐκεῖ ποὺ τὸ πράγμα κτυπᾶ κόκκινο εἶναι ἡ Γερμανίδα προοδεΦτική.
Δὲν ἔχει ὅριο, δὲν ἔχει φραγμό, δὲν ἔχει ταίρι….

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ καπετάνισα τῆς ΜΚΟ τῆς Ἰταλίας θέλει περιποίηση ἔξτρα λάρτζ… Ὄχι γιὰ αὐτὰ ποὺ πιστεύει, ἀλλὰ γιὰ τὸν τρόπο της.

Γενικῶς πάντως σήμερα ὅλοι αὐτοὶ οἱ γραφικοὶ εἶναι τὸ μέηνστρημ ἀφήγημα τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου! Εἶναι οἱ ζωντανὲς ἀποδείξεις τῆς χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος καταπτώσεώς της.
Ἡ Εὐρώπη εἶναι βαθειὰ ἄρρωστη καὶ δὲν περιμένω ὁποιανδήποτε ἀνάκαμψή της.

«Ἕνας»

εἰκόνα Γιώργου Ἁδαλῆ

(Visited 246 times, 1 visits today)
Leave a Reply