Δωράκι ἑλληνοφώνων πολιτικῶν στὴν Τουρκία ἡ Κύπρος

Ὁ ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως Ἐτσεβίτ, ὁ Ντενὶζ Μπαϋκάλ, ἐπεσκέφθη τὴν Κύπρο καὶ πῆγε στὴν Πρώτη Γραμμή, γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν πρόοδο τῶν ἐπιχειρήσεων, λίγο πρὸ τοῦ «ΑΤΤΙΛΑ 2» (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκεχειρίας, ὅπου προωθοῦντο οἱ τουρκικὲς δυνάμεις. Λάπηθος, Καραβᾶς κλπ…)

Οἱ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος «ἀγρὸν ἠγόραζαν» ἐνᾦ οἱ πολιτικοὶ τῆς Κύπρου ἦσαν ὅλοι στὴν Λεμεσσό.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 141 times, 1 visits today)
One thought on “Δωράκι ἑλληνοφώνων πολιτικῶν στὴν Τουρκία ἡ Κύπρος

  1. Κύριε Δημητριάδη, δὲν ἠγόραζον ἀγρόν! Ἁπλῶς ἤτανε ἁπαξάπαντες στὸ κόλπο μὲ λεπτομερῶς καὶ αὐστηρότατα κατανεμημένους τοὺς ρόλους.

Leave a Reply