Ἂς καῇ καὶ ἡ Αὐστραλία…

Δὲν εἶναι πρόσφυγες πολέμου. Εἶναι μαζικὴ ἐκκένωσις περιοχῶν λόγῳ τῶν πυρκαϊῶν στὴν Αὐστραλία.

Συνέχεια

Διότι τὸ πάθημα πρέπει νὰ γίνεται μάθημα

Οἱ Αὐστραλοὶ τὸ 2007 ἐβίωσαν φονικὲς πυρκαϊὲς ὅπως κι ἐμεῖς.

  • Ἐπανασχεδίασαν ὅλα τὰ στάδια προλήψεως ἀπὸ τότε.
  • Σήμερα ἡ κάθε περιοχὴ ἔχει ξεχωριστὸ σχέδιο ἀνάλογα μὲ τὴν μορφολογία της. Συνέχεια
Ῥωσσία, Κίνα καί …Η.Π.Α. σέ κοινές ἐπιστημονικές ἀποστολές;

Μᾶς δουλεύουν;

Ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, τὴν Κίνα, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὴν Αὐστραλία ἐξερεύνησαν ἀπὸ κοινοῦ μία μεγάλη ποσότητα σπανίου μετάλλου. σὲ ὀρυχεῖο μὲ κάρβουνο, στὴν Ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, στὴν περιοχὴ Primorsky Krai τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωσσίας καὶ στὸ Νότιο μέρος τῆς Κίνας. Συνέχεια

Χρυσοῦ (ὑστερική) ἀποθήκευσις παγκοσμίως…

Ζοῦμε κοσμοϊστορικὲς ἀλλαγὲς καὶ μᾶς ἔχουν νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ ἀμορφώτου …κλασσομπανιέρα!

Οἱ ζάμπλουτοι τοῦ κόσμου ἀποθηκεύουν τὸ χρυσάφι τους σὲ πρῴην στρατιωτικὰ καταφύγια τῆς Ἐλβετίας, κάτω ἀπὸ τοὺς γρανιτένιους ὄγκους τῶν Ἐλβετικῶν Ἄλπεων…

Χρυσοῦ (ὑστερική) ἀποθήκευσις παγκοσμίως...2 Συνέχεια

Εὔζωνες στὴν Αὐστραλία

Εὔζωνες στὴν ΑὐστραλίαΠάντα ἰσχυρὴ ἡ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Αὐστραλία.

Εὔζωνες παρελαύνουν στὸ Brisbane.
Συνέχεια

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας…

Ἐδῶ τραβοῦν νὰ τὰ καταργήσουν, ὡς «νεκρή», τάχα μου γλῶσσα, ἀλλὰ στὴν Αὐστραλία, στὴν Ἀγγλία, ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία, πασχίζουν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους νὰ τὰ ἐντάξουν στὴν δημόσια ἐκπαίδευσίν τους…
Νά σκεφθῶ τό χειρότερον ἤ νά ἀρκεστῶ στίς σαχλοκουδουνισμένες πού ἀκόμη κυκλοφοροῦν ἐλεύθερες καί πετοῦν τήν μία κοτρώνα πίσω ἀπό τήν ἄλλην;
Ἐπεὶ δὴ στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἡ ἀ-παιδεία κυριαρχεῖ, κάτι ποὺ Συνέχεια