Διότι τὸ πάθημα πρέπει νὰ γίνεται μάθημα

Οἱ Αὐστραλοὶ τὸ 2007 βιῶσαν φονικὲς πυρκαϊὲς ὅπως κι ἐμεῖς.

  • Ἐπανασχεδίασαν ὅλα τὰ στάδια προλήψεως ἀπὸ τότε.
  • Σήμερα ἡ κάθε περιοχὴ ἔχει ξεχωριστὸ σχέδιο ἀνάλογα μὲ τὴν μορφολογία της.
  • Σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης οἱ κάτοικοι δέχονται sms πρὸς τὰ ποῦ νὰ πᾶνε ἢ ὄχι.
  • Γίνονται ἐκπαιδεύσεις στὰ σχολεῖα καὶ σὲ ὑπηρεσίες, ἐπιχειρήσεις.
  • Ἔχουν ἐφαρμογὴ στὰ κινητά τους μὲ δεδομένα σὲ πραγματικὸ χρόνο γιὰ τὰ διάφορα φυσικὰ φαινόμενα ποὺ ἐξελίσσονται στὴν περιοχὴ ποὺ ζοῦν.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply