Σκυθόπολις, τὸ ὄνειδος τοῦ χριστιανισμοῦ

Ἡ Σκυθόπολις, ἢ Μπετσηᾶν, πόλις τοῦ Ἰσραῆλ, ἄγνωστος στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς.
Εὑρίσκεται ὀκτὼ (8) χιλιόμετρα δυτικῶς του Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ 28 χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Τιβεριάδος.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν ἀποκαλοῦσαν Σκυθόπολι λόγῳ τῆς καταλήψεώς της ἀπὸ τοὺς Σκύθες τὸ 631 π.χ.. Συνέχεια

Θά τό βουλώσουν ἄρα γέ οἱ πυρόπληκτοι;

Έχουμε και λέμε λοιπόν…

Δεκέμβριος του 1982 ή του 1983 ήταν που ναυάγησε το «Χρυσή Αυγή» και πνίγηκαν κάμποσοι.
Ανάμεσα σ’ αυτούς που πνίγηκαν και ο αδελφός ενός που διεσώθη.
Αυτόν τον διασωθέντα και κάποιους άλλους τους περισυνέλεξε ένα ρωσσικό εμπορικό πλοίο και εγώ (επειδή ήμουν γάτα από τότε) μίλησα μαζί τους, από το γραφείο μου στα ΝΕΑ, μέσω του «Ελλάς Ράδιο».

Συνέχεια

Δήμαρχος Ψινάκης ἐν ὄψει…

Τσικνοπέμπτη τοῦ 2015 μὲ κοψίδια, τζᾶζ καὶ κρασοκατανύξεις στὸ Μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως… *
Ὡραία πράγματα…


Ἐνεφανίσθη κι ὁ Δήμαρχος Μαραθῶνος, ποὺ κατόπιν, λέει, 48 ὡρῶν ἀπουσίας του, ἀνέλυσε τοὺς λόγους αὐτῆς τῆς ἐξαφανίσεως, δηλώνοντας ἐπὶ πλέον πὼς ἠργάζετο σκληρῶς, τὴν ὥρα ποὺ περισσότεροι ἀπὸ 76 νεκροὶ καί, (τοὐλάχιστον) ἀκόμη σαράντα ἀγνοούμενοι μέσα στὰ ἀποκαΐδια ἀναμένουν νὰ περισυνελεχθοῦν, νὰ ταὐτοποιηθοῦν, νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ νὰ ταφοῦν.

πηγὴ

Τὸ Μάτι καὶ ὁ Νέος Βουτζᾶς ἦσαν στὸ «μάτι τοῦ Κυκλῶνος» καί, φυσικά, δὲν ἔμεινε ὄρθια ἢ ἀπρόσβλητος κατοικία. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ αὐτὴ τοῦ ψινάκη βεβαίως βεβαίως…
…κατὰ δήλωσίν του φυσικά!!!

πηγὴ

Ἤ μήπως δέν κατάλαβε καλῶς;

πηγὴ

Ὁ ψινάκης ἐννοῶ…

Ὅπως κι ἐὰν εἶναι μάθαμε καὶ ἀπὸ ψινάκη κι ἀπὸ δούρου πὼς δουλεύουν πολύ, σκοτώνονται στὴν δουλειὰ καὶ δὲν διακοπεύονται στὸ …ΝΑΜΜΟΣ τῆς Μυκόνου…
«Δὲν ἔχει ξεμεθύση ἀκόμη ἀπὸ τὸ πάρτυ στὸ NAMO’s» ἔγραφαν οἱ δημότες του ποὺ ἐγκετελείφθησαν στὸ ἔλεος τῶν ἀνέμων καὶ τῆς φωτιᾶς.
Κακιοῦλες… κακιοῦλες…
Καὶ πολὺ κακῶς κάποιοι ἀναζητοῦσαν τὴν δούρου καὶ τὸν ψινάκη.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουν τοποθετηθῆ ἀπὸ καιρό. Ὅταν δουλεύουν σιωποῦν…

Ἔ;
Τὸ γεγονὸς πὼς ἐπὶ βασιλείας** δούρου ἔχουμε περισσοτέρους ἀπὸ ἑκατὸ νεκρούς, δὲν σημαίνει κάτι. Ἔτυχε. Παράπλευρες ἀπώλειες λέγονται αὐτές. Καλοκαίρι εἶναι… διακοπεύεται ὁ κόσμος…
…γιατί νά ἀσχοληθοῦν περισσότερο;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ καλὸ εἶναι πὼς πράγματι ὑπάρχουν ἄτομα ποὺ σκοτώνονται σὲ κάθε φυσικὴ ἢ μὴ καταστροφή, γιὰ νὰ ἀπαλύνουν τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ νὰ συνδράμουν στοὺς πληγέντες. Μπορῶ νὰ τὸ βεβαιώσω προσωπικῶς αὐτό, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ εἰλικρινές τους ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀμέτρητα σαπρόφυτα, κατακάθια καὶ κοπρόσκυλα, ποὺ γνωρίζουν μόνον νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν δόξες ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν. Τὸ  τὶ ἀκριβῶς εἶναι οἱ δύο παραπάνω ἂς ἀποφασίσῃ ὁ καθεὶς μόνος του.

* Ἐπεὶ δὴ ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα…

Χασαποταβέρνα ὁ Παρθενών.

…κι ἐπεὶ δὴ τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἠγάπησαν καὶ τὸν προδότη…
…ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα καὶ μόνον ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ποιὸν τῶν εἰκονιζομένων!!!

** Ὄχι, ἀκόμη, αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ δούρου δὲν ἐμήνυσε τὸν ἑαυτόν της. Οὔτε κι ὁ ψινάκης φυσικά. .

εἰκόνα

 

 

Γερμανο-βουλγαρικὴ γενοκτονία Ἑλλήνων ἀμάχων στὴν Κλεισούρα

Κλεισούρα, 5 Ἀπριλίου 1944

Στὶς 5 Ἀπριλίου τοῦ 1944, τὰ ἀνθρωπόμορφα τέρατα τῶν SS καὶ οἱ κομιτατζῆδες συνεργάτες τους, ἐσφαγίασαν κυριολεκτικὰ 280 ἀθῴους, κυρίως γυναικόπαιδα, στῆν Κλεισούρα, μὲ τὸν πιὸ εἰδεχθῆ καὶ ἀποτρόπαιο τρόπο. Συνέχεια

Φυλετικὲς ἐπιθέσεις

Δεν θέλω να τονίσω το αυτονόητο: το ότι με την λεηλασία των Ελλήνων και με νέα μέτρα λιτότητας θα επιτύχουμε πλεόνασμα 3,82% το 2018, καθώς επίσης ρυθμό αναπτύξεως 2,5% χωρίς επί πλέον δημόσιες επενδύσεις – άρα τον τετραγωνισμό του κύκλου! Προτιμώ να υπενθυμίσω την φράση ενός Έλληνα διανοουμένου «Φυλετικά δεν είμαστε Έλληνες», την οποία συμπλήρωσε ένας επόμενος λέγοντας: «Πρέπει να απαλλαγούμε από τον κακό μας εαυτό, ήλθε η ώρα να απελευθερωθούμε από τον Έλληνα». Επίσης πως η απίστευτη παρακμή της σημερινής, «προοδευτικής» διανοήσεως, ολοκληρώθηκε με την υβριστική έκφραση μίας καθηγήτριας, σύμφωνα με την οποία «Οι σύγχρονοι Έλληνες, με τις αναφορές τους στην Αρχαία Ελλάδα, θέλουν να κρύψουν το άσχημο και γενετικά νόθο εθνικό τους πρόσωπο». Συνέχεια

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων…

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Κυριακοῦ, στὴν Μία Μηλιά, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο «Δικέφαλος», λίγο πρὶν τὴν αἰχμαλωσία του καὶ τὴν μεταγωγή του στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τῶν Ἀδάνων.

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων... Συνέχεια