Γιατί ἐμεῖς;

φωτογραφία ληφθείσα ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, στὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019

Γιατί; Μὰ διότι δὲν εἴμαστε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει…
Διότι δὲν μάθαμε (ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ξεμάθαμε) νὰ ἐκτιμοῦμε αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, νὰ τὸ συντηροῦμε, νὰ τὸ καλλιεργοῦμε, νὰ τὸ ἐπαυξάνουμε, νὰ τὸ μοιραζόμεθα καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάζουμε.
Διότι βολευθήκαμε σὲ «περασμένα μεγαλεία ποὺ διηγῶντας τα νὰ κλαῖς…» παίζοντας ῥόλους πτωχῶν συγγενῶν καὶ ἀτυχησάντων…
Διότι ἀρκούμεθα στὰ ψίχουλα ποὺ θὰ μᾶς πετάξουν οἱ …ἐλεήμονες τοῦ κόσμου μας.
Διότι ἀν τί νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας, ἀναζητοῦμε διαρκῶς μπαστουνάκια καὶ στηρίγματα καὶ «σωτῆτες»…
Διότι τελικῶς ἔχουμε παραιτηθῆ ἀπὸ τὰ δικαιώματα μά, κυρίως, ἀπὸ τὶς ὐποχρεώσεις μας…

Κι ἐνᾦ ἐμεῖς, αὐτοβούλως, παραιτούμεθα τῶν κληροδοτημάτων μας, ἔνας πρὸς ἔναν ἐμφανίζονται οἱ διάδοχοι διεκδικητὲς αὐτῶν τῶν κληροδοτημάτων. Ἀπίστευτος συνωστιμὸς στὶς οὐρὲς παραχαράξεως τῆς Ἰστορίας, γιὰ λίγα ψίχουλα θρασυτάτης προβολῆς ὑποκλαπείσης ταὐτότητος. Ἅπαντες, σταθερῶς, συστηματικῶς καὶ συνειδητῶς σπεύδουν νὰ λάβουν λίγα ἑλληνικὰ (ἐὰν εἶναι δυνατὸν καὶ …γονιδιακὰ) κληροδοτήματα γιὰ νὰ …αὐτοπροσδιορισθοῦν. Μογγόλοι, Σλαῦοι, Ἀλβανοί, Ἄραβες, Ἑβραῖοι, Λατίνοι, Γαλάτες, Αἰγύπτιοι, Σάξωνες στὶς οὐρὲς τῆς ἐλληνικῆς Ἱστορίας οἰκειοποιῶνται, πρὸς ὄφελός τους, ἑλληνικὰ κληροδοτήματα, ἐνᾦ στὴν συνέχεια ἐπιτίθενται στοὺς Ἕλληνες πρὸ κειμένου νὰ τὰ …κατοχυρώσουν στὸ ὄνομά τους.
Κι ἔτσι παγκοσμίως οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀπαξιώνονται, λοιδωρῶνται, συκοφαντῶνται ἐνᾦ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι διατυμπανίζουν τὴν (πλαστογραφημένη) …«ἐλληνικότητά τους», ἄλλοτε ἀνοικτὰ κι ἄλλοτε διὰ τοῦ …«αὐτονοήτου»!!!

Μά εὐθύνονται ὅλοι οἱ ἄλλοι γιά αὐτήν μας τήν κατάντια; Ἤ μόνον ἐμεῖς;
Συνδυασμὸς φίλοι μου… Συνδυασμός… Πρῶτοι ἐμεῖς ἐγκαταλείπουμε θέσεις καὶ μετὰ σπεύδουν νὰ τὶς καταλάβουν ἄλλοι, ἐνᾦ ἐπὶ πλέον ἐμεῖς τοὺς …εἰρωνευόμεθα, διότι, ὡς γνωστόν, εἴμεθα καὶ οἱ …φωστῆρες τοῦ κόσμου μας!!!

Παραδείγματα λοιπόν, γιὰ νὰ μὴν μένουμε μόνον στοὺς …ἀφορισμοὺς καὶ στὶς διαπιστώσεις καὶ στὶς ἐξαγγελίες…:

 • Εἶναι πασιφανὲς πὼς Μουσεῖον στὸν πλανήτη, δίχως ἑλληνικὰ ἐκθέματα, δὲν νοεῖται γιὰ Μουσεῖον. Ἡ δική μας κληρονομία παγκόσμιος. Ἡ δική τους, ἠ κάθε δική τους, ἀνύπαρκτος.
 • Ἀγγλία (καὶ ὅλες οἱ πρώην ἀποικίες της), Γαλλία, Ῥωσσία ἔως ἀκόμη καὶ …Τουρκία, θέτουν τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ ὡς κεντρικὸ μάθημα στὰ σχολεία τους… Ἐδῶ ὅμως, οἱ «φωστῆρες» ὄχι μόνον τὰ καταργοῦν, ἀλλὰ ἀκόμη, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, τὰ γελοιοποιῦν ἢ καὶ τὰ …καταδιώκουν!!!

Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ στὴν Εὐρώπη

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας…

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία, Greeklish στὴν Ἑλλάδα…

 • Οἱ Γερμανοί, ποὺ εἶναι, ὡς γνωστόν, «φίλοι μας», θεωροῦν ἑαυτοὺς διαδόχους καὶ μοναδικούς, «νομίμους», κληρονόμους τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ σήμερα, τὰ πνευματικὰ δικαιώματα σχεδὸν ὅλων τῶν συγγραμμάτων τῶν Ἑλλήνων κλασσικῶν τὰ διαχειρίζονται αὐτοί.
 • Οἱ Ἄγγλοι, βεβαίως βεβαίως, πασχίζουν ἐναγωνίως νὰ ἀποδείξουν ἐπίσης πὼς ἐὰν αὐτοὶ δὲν ἦσαν οἱ «νταβατζοπροστάτες» τῆς Ἑλληνικῆς σκέψεως, σήμερα δὲν θὰ ὑπήρχαμε οἱ πτωχοί, ἀλλὰ ἀνύπαρκτοι πνευματικῶς, Ἕλληνες. Εἰδικῶς δὲ οἱ συγκεκριμένοι ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν τὸ ἀπόλυτον μένος ἐναντίον μας, ἰδίως σὲ περιπτώσεις τέτοιες ποὺ θὰ μπορούσαμε πράγματι νὰ «σηκώσουμε κεφάλι». Ἐπὶ πλέον δέ, πέραν τῶν πλαστογραφιῶν τους, τῶν ὑποκλοπῶν τους, τῶν παραχαράξεών τους, καλὸ θὰ ἦταν νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πάντα ἐστάθησαν οἱ ἐμπιστότεροι δσεμοφύλακές μας, πρὸς ὄφελος τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων καί, σαφῶς, εἰς βάρος μας.
 • Εἶναι ἐπίσης γνωστόν, στοὺς περισσοτέρους ἄλλως τέ, πὼς οἱ Η.Π.Α., ἐπισήμως διάδοχος αὐτοκρατορία τῆς Βρεταννικῆς, θεωροῦν τὴν χώρα τους ὡς τὸν μοναδικὸ κι ἐπίσημο «κληρονόμο» τῆς πλατωνικῆς πολιτείας καὶ τῆς δημοκρατίας. Κατ’ αὐτοὺς πάντα εἶναι οἱ μόνοι φυσικοὶ διάδοχοι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, σὲ καθαρὰ πολιτειακὸ ἐπίπεδον.
 • Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι «φίλοι μας», οἱ Ῥῶσσοι, στέκονται στὶς σχετικὲς οὐρὲς καὶ …ἐρίζουν μεταξύ τους, γιὰ τὸ ἐὰν αὐτοὶ δικαιοῦνται, ἤ ὄχι, νὰ θεωρῶνται οἱ παγκόσμιοι διάδοχοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Κι ἔτσι βλέπουμε τὸν Ποῦτιν νὰ …«ἀλιεύῃ» ἑλληνικοὺς ἀφμορεῖς καὶ νὰ φωτογραφίζεται μὲ αὐτούς, καταδεικνύοντας τοῦ …παραλόγου τὶς ἀπόψεις (του).

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι.

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι.

 • Ὡς γνωστόν, ἐπίσης, οἱ Τοῦρκοι ἀνεκάλυψαν τὸν …ἀρχαῖο Ὁμέρ, ἐκ τῆς …Μαντζουρίας, ποὺ τὸν διεκδικοῦν ὡς …προελληνότουρκο καὶ ὁ ὁποῖος, βάσει πάντα τῶν, ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Κεμᾶλ, σχετικῶν δημιουργηθέντων θεωριῶν, ἡ τουρκικὴ φυλὴ εὐθύνεται γιὰ κάθε …πολιτισμὸ τοῦ Αἰγαίου μας.
 • Ὅσο γιὰ τοὺς Σκοπιανούς, εἴπαμε, ἐὰν ὁ Ἀλέξανδρος δὲν τοὺς …ἔσπερνε, αὐτοὶ δὲν θὰ ὐπῆρχαν, πάντα βάσει τῶν ὄσων ἰσχυρίζονται.
 • Οἱ Ἀλβανοί, φυσικά, μᾶς προέκυψαν ἀπόγονοι Ἰλλυριῶν.
 • Οἱ Βούλγαροι ἀπόγονοι Θρᾳκῶν.
 • Οἱ Αἰγύπτιοι πρῶτοι δημιουργοὶ τῶν μεσογειακῶν πολιτισμῶν.
 • Οἱ  Ἄραβες πρῶτοι δημιουργοὶ ἐπίσης τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψεως (ἂν καὶ ὀφείλουμε νὰ ὀμολογήσουμε πὼς διέσωσαν  ἀμέτρητα χειρόγραφα ἀπὸ τὸ μένος τῶν …«θεοφωτισμένων» «ταλιμπᾶν τῆς ἐποχῆς», τῶν ὁποίων ὅμως οὐδέποτε ἐστάθησαν καὶ ἐμπνευστές!!!)
 • Καί, φυσικά, οἱ …ἀνύπαρκτοι (τότε καὶ πάντα, πνευματικῶς) νομάδες Σημίτες, προπάτορες αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ …«δημιουργοί», κατὰ τὰ γνωστά, γλώσσης, πολιτισμοῦ καὶ ἰδεῶν κλπ κλπ κλπ…
  …ποὺ ἔως καὶ «ἑβραίκὲς ἀρχαιότητες», μέσῳ τοῦ Κουστῶ, προσεπάθησαν νὰ καταβυθίσουν πέριξ τῆς Κρήτης, πρὸ κειμένου νὰ «δικαιολογήσουν τὴν Κρήτη ὡς δικό τους κληροδότημα»!!!
  Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν γνωρίζει τὰ Παλαμίδεια γράμματα…
  …ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα πρῶτοι ἐμεῖς παύσαμε νὰ τὰ γνωρίζουμε!!!
 • Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς κεντρικότατον ῥόλο σὲ ὅλους τοὺς ἐπιδόξους …κληρονόμους παίζουν οἱ …«περιούσιοι» τοῦ κόσμου μας, ποὺ ὄχι μόνον «ἀνεκάλυψαν» τὴν γραφή, ἀλλὰ δίχως τους (καὶ τοῦ θεοῦ τους βεβαίως βεβαίως) οὔτε ὀ κόσμος μας θὰ ὑπῆρχε!!!

Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἀπαντοῦν, ἅπαντες οἱ πρὸ ἀναφερόμενοι, μὰ καὶ ὅσοι ἄλλοι, εἶναι ἕνα: γιατί ὅλα αὐτά τά ἐπιτεύγματα ἔχουν μόνον ἑλληνικές ὑπογραφές καί γιατί μέ τό ζόρι ὅλοι αὐτοί καπηλεύονται ἐλληνικά δημιουργήματα ὡς δικά τους; Γιατί, τέλος πάντων, δὲν ἀναδεικνύουν τὰ πραγματικὰ ἐπιτεύγματα τῶν προγόνων τους, δίχως νὰ ἀλλοιώνουν τὰ ἐλληνικὰ καὶ δίχως νὰ ἐπιχειροῦν τὰ τὰ παρουσιάσουν ὡς δικά τους…

Καί, ἐν συνεχείᾳ, ἐφ΄ ὄσον οἱ προπάτορές τους εἶναι αὐτοί πού ἐδημιούργησαν τά πάντα γιατί οὐδέποτε ἄφησαν …ἀποτυπώματα; Γιατί οὐδείς ἐκ τῶν προγόνων τους κατέγραψε κάτι; Ποῦ εἶναι οἱ φιλόσοφοί τους; Ποῦ στά κομμάτια πρωτο-ἐνεφανίσθησαν αὐτοί οἱ Ἰνδοευρωπαῖοι; Ποῦ εἶναι τά γραπτά τους ἀποτυπώματα; Ποῦ εἶναι τά μνημεία τους; Ποῦ εἶναι τέλος πάντων οἱ ἀποδείξεις τῶν θεωριῶν τους;

Ἤ μήπως (ἐπὶ πλέον τῆς ἀπαξιώσεως πρὸς τοὺς Ἕλληνες) ἁπλῶς σκέτο σπεύδουν ἅπαντες νά ἐμφανισθοῦν ὡς κληρονόμοι τῶν Ἑλλήνων, ἐκτοπίζοντας καὶ ἐξαφανίζοντας τούς πραγματικούς κληρονόμους τῶν Ἑλλήνων*; Κι ἐάν συμβαίνῃ αὐτό, τότε γιατί ἐμεῖς δέν τό βλέπουμε; Ἤ μήπως καταντήσαμε τελικῶς πράγματι τόσο χαχόλοι, πού ἀδυνατοῦμε νά διαπιστώσουμε τά ὀφθαλμοφανῆ, ἐνᾦ ἐκ παραλλήλου βολευόμεθα ἀπολύτως, διότι ἀρεσκόμεθα στήν ἀδράνεια;

Γιατί ὅμως ἀπό ἐμᾶς; Τί νά σᾶς πῶ; Καλλίτερα νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ ἴδιοι. Προφανῶς θὰ ἔχουν τοὺς λόγους τους, τοὺς ὁποίους ἐμεῖς βεβαίως καὶ ἀγνοοῦμε, διότι ἀφ΄ ἐνὸς ὅλα αὐτὰ εἶναι …συνωμοσίες καὶ ἀφ΄ ἐτέρου, ἐὰν δὲν μποροῦσαν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νὰ μᾶς χειραγωγήσουν τόσο ὅσο νὰ μᾶς βλέπουμε στοὺς καθρέπτες μας καὶ νὰ μὴν μᾶς …ἀναγνωρίζουμε, τότε δὲν θὰ μποροῦσαν καὶ νὰ δικαιολογήσουν τὰ μισθά τους. Κι ἔτσι ἠ ἀπαξίωσις τοῦ Ἕλληνος, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ δικά «μας» παπαγαλάκια, διδάσκεται μέσῳ τοῦ δικοῦ «μας» συστήματος ἀπαιδείας, ἀναπαράγεται μέσῳ τῶν δικῶν «μας» θεωριῶν καὶ ἀπόψεων (ποὺ παπαγαλίζουμε ὡς …φωστῆρες) καὶ προεκτείνεται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους σὲ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ πλανήτου.
Τὸ ὀξύμωρον ὅμως εἶναι πὼς ναὶ μὲν οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀπαξιώνονται συστηματικά, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κληροδοτήματα τοῦ πλανήτου τσακίζονται ἅπαντες νὰ τὰ κατοχυρώσουν στὸ …ὄνομά τους, τὴν ἰδίαν ὥρα ποὺ οἱ φυσικοὶ δικαιοῦχοι τὰ περιφρονοῦν καὶ τὰ ἐμπαίζουν, ἐκχωρῶντας τα ὁπουδήποτε, ἀρκεῖ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἀνάληψιν τῆς εὐθύνης ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ, γιὰ νὰ τὰ ὑπερασπισθοῦν!!!

Γνωρίζουμε (καὶ εὐκόλως ἀποδεικνύουμε) βεβαίως τὸν ὕπουλο ῥόλο τῆς «ἑλληνοφώνου» ἀπαιδείας, ποὺ μὲ «θεματοφύλακα» τὸ ὑπουργείο ἀπαιδείας, δὲν ἀρκεῖται μόνον στὴν σοσιαλιστικοποίησίν μας μὰ κυρίως στὸν ἀφελληνισμό μας…
Γνωρίζουμε (καὶ εὐκόλως ἀποδεικνύουμε) τὸν ὕπουλο ῥόλο τῶν κομμάτων, ποὺ μοναδικό τους μέλημα εἶναι νὰ συντηρήσουν τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων, ποδοπατῶντας καὶ ἐξαφανίζοντας κάθε φωνὴ ἐλευθέρως σκεπτομένου συνανθρώπου μας καὶ κυρίως κάθε πιθανότητα Ἑλληνικῆς σκέψεως, στὸν τόπο ποὺ ἐγέννησε, ἀνέπτυξε καὶ ἀνέδειξε τὶς βασικὲς ἀξιακὲς ἀρχὲς τοῦ Ἀνθρώπου.
Γνωρίζουμε (καὶ εὐκόλως ἀποδεικνύουμε) τὸ πόσο μᾶς …«ἀγαποῦν» ὅλοι αὐτοὶ οἱ αὐτόκλητοι νταβατζηδο«σωτῆρες» μας…
…μά, παρ’ ὄλα αὐτά, ἀν τί νὰ ἀποφασίσουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ σταθοῦμε μόνοι μας στὰ πόδια μας, ἐμεῖς ἀκόμη κάπου ἐλπίζουμε. Ὀπουδήποτε ἀλλοῦ, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἐλπίσουμε σὲ …ἐμᾶς!!!

Διαπιστώνουμε εὔκολα, κρίνοντας πλέον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πὼς ἐνᾦ ἐδῶ πασχίζουν νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐκτὸς συνόρων, ἔχουν πλήρως ἀποθρασυνθῆ…. Καί, ὡς γνωστόν, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πλήρως ἀποθρασυνθῆ, δὲν εἶναι μόνον οἱ Σκοπιανοί, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, ἀλλὰ ἅπαντες ἐξ αὐτῶν ποὺ κάτι ἐποφθαλμιοῦν ἀπὸ ἐμᾶς.
Κάτι, ὁ,τιδήποτε… Μικρὸ ἢ μεγάλο… Ὅ,τι προλάβουν δῆλα δή…
Ἀπὸ γλῶσσα ἔως …πολίτευμα καὶ πολιτισμό, ἤ ἀκόμη καὶ Ἱστορία, ἐδάφη καὶ ταὐτότητες… Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ νὰ ἁρπάξουν ἀπὸ ἄλλους… Ἀπὸ ἐμᾶς τὰ θέλουν ὅλα.
Κι ἐμεῖς τοὺς τὰ προσφέρουμε χασκογελῶντας…

Ναὶ λοιπόν… Ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, τί κάναμε γιά νά ἐμποδίσουμε ὄλα αὐτά τά ἐγκλήματα εἰς βάρος μας;
Μήπως δέν γίναμε χειροκροτητές ὅλων αὐτῶν πού μᾶς ὁδήγησαν ἔως ἐδῶ; Μήπως, ἀκόμη καὶ σήμερα σὲ κάποιες περιπτώσεις, δέν ἐξακολουθοῦμε νά ἐλπίζουμε στίς «διασώσεις» τους διά τοῦ …ἀκρωτηριασμοῦ μας;
Ἤ μήπως παύσαμε νά ἀναμένουμε «θεοστάλτους …σωτῆρες», πρό κειμένου νά ἀλλάξουμε (κατ’ ὄνομα!!!) …ἀφεντικά, μά κυρίως γιά νά μήν κουνήσουμε τόν …κῶλο μας ἀπό ἐκεῖ πού ἔκατσε καί κλωσσᾶ τά περασμένα του μεγαλεῖα;

Εἶναι γεγονὸς πὼς δὲν ξυπνήσαμε ἕνα πρωΐ ἀποφασισμένοι νὰ ἀποποιηθοῦμε τῆς εὐθύνης, τοῦ χρέους καὶ τῶν κληροδοτημάτων μας. Ὅλο αὐτὸ μᾶς προέκυψε ἀπὸ συνδυασμὸ πολλῶν παραγόντων, μεθοδεύσεων, προπαγάνδας, ἐκπαιδεύσεως, γενοκτονιῶν καὶ κυρίως αὐτό-ὑποταγῆς μας. Στὴν πραγματικότητα, χάριν τῆς μὲ ὁποιοδήποτε κόστος, ἐπιβιώσεώς μας ὄμως, ἂν καὶ γνωρίζαμε, τελικῶς καταντήσαμε μόνοι μας νὰ ὑποχωροῦμε καὶ νὰ παραιτούμεθα ἀπὸ τὰ αὐτονόητα, υἱοθετῶντας, σὲ  ἀρκετὲς περιπτώσεις, συγχρόνους ἐκδοχὲς τοῦ γενιτσαρισμοῦ. Ἤ μήπως δέν προέρχονται ὅλα τά ἐλληνόφωνα καθάρματα ἀπό τίς δικές μας τάξεις καί τίς δικές μας οἰκογένειες;

Μά ἔως ποῦ θά φθάσουμε; Ἔως τῆς ἐξαφανίσεώς μας;
Καὶ καλά… ἐάν εἴμαστε πλέον τόσο αὐτοκτονικοί γιατί ἀκόμη φωνάζουμε καί δέν τό βουλώνουμε νά …«ἀπολαύσουμε» (ὅσο τὸ δυνατόν) τό τέλος μας πού ἔφθασε;
Ἤ μήπως κάποια φωνούλα μέσς μας ἀκόμη μᾶς κρατᾶ ζωντανούς;
Κι ἐάν πράγματι αὐτή ἡ φωνούλα μᾶς κρατᾷ ζωντανούς, τότε τί περιμένουμε;

Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μᾶς χαρισθῇ κάτι.
Ὅλα, ἀπὸ τὴν Ἀρχή, σὲ ὑγιεῖς βάσεις, θὰ τὰ ξανά-κερδίσουμε καὶ θὰ τὰ ξανά-δομήσουμε μόνοι μας.
Ἐὰν δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ αὐτό, θὰ πᾶμε καὶ …ἀδιάβαστοι καὶ μὲ τὴν …ἀπορία μά, κυρίως μὲ τὴν διαπίστωσιν πὼς μόνοι μας βάλαμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάλαμε τὰ ματάκια μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιατί ἀπό ἐμᾶς; Τί, δέν μᾶς λατρεύουν βρέ κουτά;
Ἔ; Ὄχι; Ἔμ… Τότε μᾶλλον αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία….

Ἑλληνόφωνες ἀνθελληνικὲς κυβερνήσεις, διαχρονικῶς, μᾶς σέρνουν σὲ κάθε εὐτελισμό.
Γιατί; Γιατὶ «λεφτὰ ὐπάρχουν» καὶ ἐμεῖς ἐπιλέγουμε νὰ «ὑπάρχουν λεφτά», ἀν τί νὰ ὐπάρχουμε ἐμεῖς. Διότι οἱ ἀνοικτὰ δεδηλωμένες θέσεις τῆς ἐπισήμου (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως σήμερα ἦσαν πλήρως ἀνθελληνικές, ἀλλὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ δὲν διανοηθήκαμε νὰ τὶς ἀφήσουμε στὰ ἀζήτητα. Τὶς ἀγνοήσαμε καὶ σήμερα τρέχουμε γιὰ νὰ μὴν φθάνουμε.
Τέλος λοιπὸν στὰ προσχήματα καὶ στὶς δικαιολογίες. Δὲν μᾶς ἐπιδεικνύουν ὑποθέσεις, ἀλλὰ νέα κατεστημένα.

Ἐκεῖ εἶναι ποὺ διαπιστώνουμε ἔκπληκτοι πὼς τὸ χρῆμα τοῦ κάθε (βιτρίνα) πSoros, δύναται νὰ παράξῃ «ἱστορία», νὰ δομήσῃ «κράτος» καὶ νὰ ἐπανασχεδιάσῃ «σύνορα». Κι ἐνᾦ σύσσωμα τὰ παπαγαλάκια τοῦ κόσμου μας, ἰδίως ἐντὸς τῶν συνόρων, οὐδόλως τυχαίως ὑπάρχουν στὶς θέσεις ποὺ ὑπάρχουν, καταλήξαμε σήμερα νὰ διαπιστώνουμε, πάντα ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς ἔνα ἀκόμη μηχάνευμα τείνει νὰ κληροδοτηθῇ ὡς …«ἱστορικὴ ἄποψις» στὶς ἐπόμενες γενεές. Κι ἔτσι τὰ ἀνύπαρκτα σκοπιανὰ προκύπτουν «Μακεδόνες», ἡ Μακεδονία περνᾶ «ἐπισήμως» στὴν σφαίρα ἐλέγχου τῶν «περιουσίων» τοκογλύφων καὶ ἐπαναπροσδιορίζεται μὲ …«περιουσίων» ἀρχές, θέτοντας τὸν θεμέλιο λίθο τῆς «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου». Ἀλλά… ἔχουμε ἀναρωτηθῆ ἐάν κι ἐμεῖς στίς δικές τους θέσεις θά ἐπιλέγαμε νά λάβουμε τό χρῆμα ἀπό τό νά διασώσουμε τήν Πατρίδα;
Διότι ὁ κάθε κομματικὸς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, κρατικὸς μηχανισμὸς ἀπὸ ἐμᾶς βρὲ κουτὰ δομεῖται. Τί κάναμε ἐμεῖς γιά νά γκρεμίσουμε τίς πλαστογραφίες; Τό βουλώσαμε; Ἤ μήπως γενιτσαρίσαμε;

Καί εἶναι μόνον αὐτοί;
Τί ἀκούσαμε γιά τήν …«Νότιο Ἀλβανία», πού ἦταν, εἶναι καί παραμένει ἡ δική μας Βόρειος Ἤπειρος;
Ἀκούσαμε ἁπλῶς μίαν ἀνακοίνωσιν ἑνὸς σαφοῦς νέου κατεστημένου, ποὺ θέλουν νὰ ἀποδεκτοῦμε, μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό. Ἑνὸς κατεστημένου τέτοιου, ποὺ δὲν θὰ περιλαμβάνη τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖον στὴν περιοχή, διότι σκοπός τους εἶναι νὰ τὸ ἐξαφανίσουν!!! Καὶ μᾶς τὸ δηλώνουν ἀνοικτά, εὐθαρσῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους!
Γιὰ τὰ Σκόπια λοιπόν, γνωρίζουμε θαυμάσια πὼς μᾶς ἐπεξεργάζονται κανονικότατα. Ἀπὸ τὴν ἁπλῆ ἀφίσσα τῆς Θεσσαλονίκης, γιὰ τὴν περιβόητο ὁμιλία τοῦ …«λαοπροβλήτου» καὶ παρ΄ ὀλίγον …νομπελίστα (φερομένου ὡς) πρωθυπουργοῦ…

https://filonoi.gr/2018/12/12/lektikes-propagandistikes-pagides-me-thn-makedonia/

Λεκτικὲς προπαγανδιστικὲς παγίδες μὲ τὴν Μακεδονία

Στὰ σύνορα Σερβίας καὶ Σκοπίων διαβάστε τὴν πινακίδα:

Ποῦ εἶναι ῥέ πρωθυπουργέ τῆς συμφορᾶς ἡ συμφωνία σου γιά τήν Βόρειο Μακεδονία;
Μᾶς δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ οἱ Σκοπιανοί…

https://filonoi.gr/2018/12/23/doylema-sto-doylema-mas-phgainoyn-oi-skopianoi/

https://filonoi.gr/2018/12/23/doylema-sto-doylema-mas-phgainoyn-oi-skopianoi/

Δούλεμα στὸ δούλεμα μᾶς πηγαίνουν οἱ Σκοπιανοί…

…ἔως καὶ τοὺς πανηγυρισμοὺς ζάεφ καὶ πsoros….

Θυμώνουμε, ἐξοργιζόμεθα ἀλλὰ τὴν καμπούρα ἀκόμη δὲν τὴν εἴδαμε.

Αὐτοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ εἶναι.
Οἱ ἐκτὸς συνόρων ἐπίσης εἶναι αὐτοὶ ποὺ εἶναι.
Ἐμεῖς ὅμως ποιοί εἴμαστε;

Γιὰ νὰ μὴν τὰ ἰσοπεδώνω ὄμως ὄλα, ναί, πράγματι, κάτι ἄρχισε νὰ ξυπνᾷ στὸν τόπο μας.

https://filonoi.gr/2019/01/29/gennhtthke-kati-poly-omorfo/

Γεννήθηκε κάτι πολὺ ὄμορφο…

Καὶ δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὸ ἀγνοοῦμε.
Ἀλλὰ ἐὰν δὲν τὸ τροφοδοτήσουμε μὲ Ἑλλάδα κενὸ γράμμα θὰ μείνη καὶ αὐτό..

* Κληρονόμος, παλληκάρια μου καὶ κοπελλιές μου, σημαίνει εὐθύνη, χρέος καὶ κυρίως διαρκή, συστηματική, αὐτό-ἐκπαίδευσιν. Δὲν σημαίνει ἄραγμα, καφενέ, ἀρλουμπολογία καὶ ὠχαδελφισμό. Σημαίνει τελικῶς διαρκὴ ἀκατάπαυστο αὐτοβελτίωσιν καὶ ἐνασχόλησιν μὲ τὴν συντήρησιν καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν κληροδοτημάτων. Τὰ κληροδοτήματα εἶναι περιουσιακὰ στοιχεία καὶ ὅστις δὲν τὸ ἀναγνωρίζει καταλήγει ἄστεγος καὶ πειναλέος ζήτουλας. Ὅπως καλὴν ὤρα ἐμεῖς δῆλα δη…

2 thoughts on “Γιατί ἐμεῖς;

 1. Έτσι ακριβώς είναι! Θέλω όμως να δω αυτό που πράγματι γενιέται΄, να ανδρώνεται και να γιγαντώνει σιγά-σιγά!!

  • Ἐὰν τὸ ἀφήναμε ἔτσι, στὴν τύχη του, δὲν θὰ εἶχε …τύχη!!!
   Ὁ …«θεὸς τῆς Ἑλλάδος» ὅμως οὐδέποτε ἀπεχώρησε καὶ θὰ δοῦμε, ὀδυνηρὲς μὲν ἀλλὰ καθοριστικές, διεργασίες, ποὺ θὰ ἐπιταχύνουν κάθε τί, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε στὸ νὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει.

Leave a Reply