Διχαστικοὶ Δήμαρχοι προπαγανδίζουν …ἑνότητα!!!

Μά τί προπαγανδιστής ὁ κ. «Δήμαρχος»Βασίλης Βαλασόπουλος!!

κ. «Δήμαρχε» πεῖτε μου ποιὸς ἔφερε τὸ ψήφισμα στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο γιὰ τόν διχασμό;;;

Ἡ Δημοτικὴ Παράταξις «Ἡλίου-πόλις, ἀνθρώπινη πόλις» τοῦ κ. Κοκκοτίνη.
Καὶ ποιοὶ συνεφώνησαν μὲ τὸ διχαστικό τους ψήφισμα νά φιμώσουν, μὲ δικτατορικὸ τρόπο καταδικάζοντας τόν Συμπολίτη μας πού μιλοῦσε ὑπέρ τῆς Μακεδονίας μας;;;

Ἐσεῖς καὶ ἡ Δημοτικὴ Παράταξις «Πρῶτα ἡ Ἡλιούπολις», ἀποφασίσατε νὰ στραφεῖτε κατὰ τῆς Ἐλευθερίας Λόγου τοῦ Συμπολίτου μας ποὺ μιλοῦσε Ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας Μας.
Καὶ μαζὺ μὲ τὸν Λαὸ τῆς Ἡλιουπόλεως ἤμουν μάρτυς στὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνας.

Μὴν λέτε πράγματα ποὺ δὲν στέκουν στὴν πραγματικότητα, ὅταν ἰσχυρίζεσθε πὼς ὁ ῥόλος σας, σὰν Δημάρχου εἶναι νὰ ἑνώνῃ τοὺς Ἕλληνες πολίτες κι ὄχι νὰ τοὺς διχάζῃ.
Δυστυχῶς κάνετε τὸ ἀντίθετο.
Διχάζετε μὲ τὴν ψῆφο σας μὲ τὸ δικτατορικὸ ψήφισμα ποὺ ἔφερε ἡ παράταξις «Ἡλίου-πόλις- πόλις, ἀνθρωπινὴ πόλις.»

Μοῦ δημοσιεύετε ἐπίσης τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, ποὺ ἔλεγε ὅτι δὲν δίδει τὸ ὄνομα Μακεδονία ἢ τὰ παράγωγά της.
Κι ἀκριβῶς τὰ ἴδια λέει καὶ ὁ Συμπολίτης μας ὁ π. Σεραφεὶμ Δημητρίου.

Λοιπόν… Γιά ποιόν λόγο τόν κατηγόρησες μὲ τὴν ψῆφο σου στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο;;
Καλὸ εἶναι νὰ εἶσθε σταθερὸς τὶς ἀπόψεις σας, γιατί, δυστυχῶς, ἐσεῖς διχάζετε τοὺς Πολίτες Ἕλληνες, ποὺ εὑρίσκοντο στὸ Πανηγύρι τῆς Ἁγίας Μαρίνας.

Εἶναι ντροπὴ νὰ κάνετε παράλογες γνῶμες…

Ὄχι δὲν εἶστε πατριώτης.
Τὸ ἀποδείξατε δὲ μὲ τὴν ψῆφο σᾶς στὸ διχαστικὸ ψήφισμα ποὺ βγάλατε ἐναντίον τῆς Μακεδονίας, στοχοποιῶντας τὸν συμπολίτη μας, ποὺ μιλοῦσε ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας!!!

Φιμώσεις ἐπὶ φιμώσεων γιὰ νὰ μὴν …ἀκούγεται ὁ ἀντίλογος!!!

Φιμώσεις ἐπὶ φιμώσεων γιὰ νὰ μὴν …ἀκούγεται ὁ ἀντίλογος!!!

Καὶ τέλος, ἡ ἀπόφασίς σας μὲ ὑπ’ ἀριθμὸν 250/19.07.2018 καὶ ἡ ὅποια παραβιάζει τὸ Σύνταγμά μας, βάσει τοῦ  Ἄρθρου 5, πάρ. 1, διότι δὲν σέβεσθε τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας ἀναπτύξεως λόγου καὶ σκέψεως:

«Κάθε ἕνας ἔχει δικαίωμα νὰ ἀναπτύσσῃ ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχῃ στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Χώρας, ἐφ’ ὅσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη.»

Σταματόπουλος Δημήτριος

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply