Χαμένοι στὰ …εὐχολόγια!!!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, λόγῳ κάποιας ὑποχρεώσεώς μου, ἔπρεπε νὰ κατεβῶ στὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν. Τί καλλίτερον ἀπό τόν ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΜΕΤΡΟ); Ὡς ἄτομον ποὺ ἀρέσκεται νὰ τηρῇ τὸν νόμο ἤμουν ἕτοιμη νὰ ἀγοράσω εἰσιτήριον. Ἤμουν, ἔως τὴν στιγμὴ ποὺ εἶδα τὶς οὐρὲς καὶ ἄρχισα νὰ τὸ ξανασκέπτομαι. Ἐν τούτοις ἀπεφάσισα νὰ δοκιμάσω τὴν …τύχη μου, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἦταν καὶ τόσο καλὴ ἰδέα. Συνέχεια

Γενεὰ …φλώρων!!!

Ὅταν κάποτε ἔβγαιναν ἐπιστήμονες, χωρὶς φροντιστήρια, χωρὶς μάστερ στὸ ἐξωτερικό, χωρὶς αἰωνίους φοιτητὲς καί, κυρίως, τότε ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ τὰ σχολεία …Ἕλληνες!!!

Συνέχεια

Φροντίζοντας τὴν διατροφὴ τοῦ …μυαλοῦ μας!!!

Μιά συμβουλή, τρυφερά πάντα, προς τους περίπου 35-45 ετών: Είστε σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία που όλοι οι μεγαλύτεροι είναι χαζοί και όλοι οι μικρότεροι δεν ξέρουν. Καταλαβαίνω, όλοι το πάθαμε. Όμως, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην Ιστορία, κινδυνεύετε από ένα ιδιαίτερο είδος υπερπληροφορήσεως ή/και μόδας όπου, αφού ψάξετε και ψάξετε και ψάξετε, καταλήγετε σε συμπεράσματα πάρα πολύ ψαγμένα και τόσο πολύ ανόητα.

Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ι)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Μά, ὁ κόσμος μας γιὰ νὰ ἐπαναδημιουργηθῇ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ  ἀλλάξουμε ὁπτικές, τακτικὲς καὶ συμπεριφορές.
Ἀρκετὰ ἀνεχθήκαμε μὲ τὶς ἐξ ἄνωθεν ἐπιβολὲς τῆς κάθε πSoro-χρηματοδοτουμένης Μ.Κ.Ο., μὲ τὶς «ἀντί-ῥατσιστικές» κραυγὲς τῶν δουλεμπόρων καὶ μὲ τὶς ὑστερίες τῶν «ἀνθρωπιζτῶν»!!!

Οὐδέποτε ὑπήρξαμε ῥατσιστές, πάντα συντρέχαμε στὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ πάντα στεκόμασταν δίπλα σὲ κάθε Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (θ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ τὸ βασικότερόν του λιθαράκι!!!

Ποιό εἶναι αὐτό;
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (η)

…καὶ ἐπαναδομήσεως τοῦ κόσμου μας, θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρώσω.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ ἄλλοι θέτουν τοὺς κανόνες καὶ ἐμεῖς τοὺς ἐφαρμόζουμε ἂνευ δυνατότητος (ἢ καὶ θελήσεως) ἀντιδράσεως.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ κατήντησε ἀφιλόξενος γιὰ ὅσους σκέπτονται, ἐνᾦ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ τὸ ἀντίθετον.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ τὰ σκουπίδια διαφημίζονται ὡς πρότυπα, ἐνᾦ τὰ πρότυπα διώκονται κι ἐξαφανίζονται ὡς ἐπικίνδυνα καὶ ἀπειλητικά…

Συνέχεια