Ὡραῖον, Καλὸν κι Ἀγαθόν…

Τὰ τελευταία χρόνια, τὰ (ἐπισήμως) μνημονιακά, ἔχουμε νὰ καταγράψουμε ἀμέτρητες ἐκδοχὲς «διαφωτιστῶν», «ἐθνοσωτήρων», «τσοπάνηδων» καὶ λοιπῶν «φερέλπιδων δημοκρατικῶν δυνάμεων», ποὺ διαθέτουν κι ἀπὸ μίαν δική τους ἐκδοχὴ «διασώσεως» καὶ «διαφωτισμοῦ» μας. Καί, σαφῶς, δὲν ἀναφέρομαι στὶς ἐπίσημες καὶ πολυδιαφημιζόμενες κομματικὲς ἐκδοχὲς τοῦ πολιτειακοῦ μας φαίνεσθαι, ἀλλὰ στὸ ἄλλο τμῆμα του, αὐτό, τὸ παρασκηνιακό, ποὺ μαντρώνει συλλήβδην, ὅσους ἀπογοητευμένους καὶ σκεπτομένους διέφυγαν τῆς πεπατημένης. Συνέχεια

Θὰ ἑορτάζουμε τὸ «Ὄχι»!!!

Ἄρχισε πάλι ἡ γνωστὴ ἀριστερολέλεδικη παπαροσύνη περὶ τῆς ἑλληνικῆς ἰδιομορφίας, νὰ ἑορτάζουμε τὴν ἀρχὴ καὶ ὄχι τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Συνέχεια

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τοῦ ἀποκλειομένου τρίτου ἤ μέσου.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαῆλ Ἀλεξανδρῆ δίχως τὴν ἄδειά του!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΘΕΜΕΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ: ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Ή ΜΕΣΟΥ (principium exclusi tertii)

Σύμφωνα μὲ τὸν τρίτο νόμο τῆς νοήσεως κάθε τι ἢ εἶναι κάτι ἢ δὲν εἶναι κάτι, δηλ., μεταξὺ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ δὲν εἶναι δὲν χωρεῖ κάτι ἄλλο. Ἡ μηλιὰ ἢ εἶναι φυτὸ ἢ δὲν εἶναι, ἀποκλείεται νὰ εἶναι κάτι ἄλλο ἢ κάτι ἐνδιάμεσο, ὅπως καὶ τὸ λιοντάρι ἢ εἶναι ζῶο ἢ δὲν εἶναι, διότι κάτι τρίτο ἢ κάτι ἐνδιάμεσο εἶναι ἀδιανόητο. Ὁ Ἀριστοτέλης (Μετὰ τὰ Φυσικά, 1012b) ἀπεφάνθη «πᾶν ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι ἀναγκαῖον». Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας γιὰ τὸ …καλό μας!!!

Μπορεῖς -εἶμαι σίγουρη γιὰ αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω- νὰ πλοηγήσῃς κυριολεκτικὰ τὸ μυαλό σου καὶ νὰ ἐπιλέξῃς τὸ τὶ ἐσὺ -καὶ μόνον ἐσύ- θέλεις νὰ γίνῃ…
Δὲν λέω ὅτι μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃ ὅλα ὅσα σοῦ συμβαίνουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃς πόσο σὲ ἐπηρεάζουν. Συνέχεια

Δρόμοι γνώσεως καὶ χρήσιμη πληροφορία

Εἶναι κάποια πράγματα ποὺ μᾶς πρέπει νὰ τὰ ξαναμάθουμε.
Εἶναι καὶ κάποιες λεπτομέρειες ποὺ οὐδέποτε μάθαμε, ἀλλὰ ἐξ ἀνάγκης ἐπιβάλλεται πλέον νὰ τὶς διακρίνουμε, νὰ τὶς κατανοήσουμε καὶ νὰ τὶς ἐπεξεργασθοῦμε.
Εἶναι καὶ μερικὲς ἀλήθειες ποὺ ἐὰν τὶς τοποθετήσουμε στὴν ὀρθή τους σειρά, τότε μόνον θὰ συνειδητοποιήσουμε πολὺ μεγάλο τμῆμα τῶν αἰτίων γιὰ τὰ ὅσα σήμερα μᾶς συμβαίνουν. Συνέχεια

Ἐγὼ δὲν φταίω… Εἶμαι ἀθῴα!!! (ἐπανάληψις)

φωτογραφία

Ἐγὼ δὲν φταίω γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα μου.
Δὲν ἔκλεψα… Δὲν ἔκρυψα κάτι ἀπὸ τὸ δημόσιο… Δὲν εἶπα ψέμματα…
Στὶς ἐκλογὲς ὅμως πάντα ἐψήφιζα…
Συνέχεια