Ψηφίζοντας ὑπὲρ τῆς …Monsanto!!!

204 εὐρωβουλευτὲς Lobby-ισθηκαν εὐσχήμως,
γιὰ να ψηφίσουν «Monsanto», χωρὶς δεύτερη σκέψη-
κι ἐνάντια στὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ τοὺς ἐξέλεξαν… Συνέχεια

Ἡ αὐτοθεραπευομένη μέλισσα.

Οταν βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή μιας μυκητιασικής μόλυνσης, οι μέλισσες φέρνουν 45% περισσότερο κερί για να ενισχύσουν την κυψέλη τους, ενώ παράλληλα απομακρύνουν οι ίδιες τις μολυσμένες προνύμφες από την αποικία.

Οταν βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή μιας μυκητιασικής μόλυνσης, οι μέλισσες φέρνουν 45% περισσότερο κερί για να ενισχύσουν την κυψέλη τους, ενώ παράλληλα απομακρύνουν οι ίδιες τις μολυσμένες προνύμφες από την αποικία.

Ἔχω καταπιασθῇ ἀρκετὲς φορὲς μὲ τὴν μέλισσα καὶ τὰ πάθη της, ποὺ ἐμεῖς κυρίως τῆς προκαλοῦμε.

Ἔχω ἀναφερθῇ στὶς ἀπειλὲς τοῦ Πούτιν, πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πειράματά τους γύρω ἀπὸ τὴν τροφὴ καὶ τὶς μέλισσες, διότι φοβᾶται κι αὐτός, καθῶς ἐπίσης κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸ πόσο σοβαρὴ εἶναι ἡ παρέμβασις στὸ γονιδίωμα τῶν τροφῶν μας, πὼς ἐὰν κάποιος θελήσῃ νὰ κυβερνήσῃ τὸν κόσμο θὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὶς μέλισσες.
Ἐπίσης τώρα πιὰ γνωρίζουμε πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἐχθρὸς τῆς μελίσσης ἔχει γίνῃ ἀκόμη καὶ ἡ μυΐγα. 
Συνέχεια

Ἀνάγκη νά ἐξαφανισθοῦν οἱ μέλισσες;

Η μύγα Apocephalus borealis, αφήνει τα αυγά της στην κοιλιακή χώρα των μελισσών μετατρέποντάς τις σε «ζόμπι», αφού τις αναγκάζουν να εγκταλείψουν τις κυψέλες τους και να κατευθυνθούν προς μια εστία φωτός. Σε διάστημα λίγων ημερών, έως και 13 προνύμφες σκοτώνουν τις μέλισσες βγαίνοντας από το λαιμό τους και ουσιαστικά αποκεφαλίζοντάς τις. (Photo By Christopher Quock, San Francisco State University)

Η μύγα Apocephalus borealis, αφήνει τα αυγά της στην κοιλιακή χώρα των μελισσών μετατρέποντάς τις σε «ζόμπι», αφού τις αναγκάζουν να εγκταλείψουν τις κυψέλες τους και να κατευθυνθούν προς μια εστία φωτός. Σε διάστημα λίγων ημερών, έως και 13 προνύμφες σκοτώνουν τις μέλισσες βγαίνοντας από το λαιμό τους και ουσιαστικά αποκεφαλίζοντάς τις. (Photo By Christopher Quock, San Francisco State University)

Ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν μελισσῶν, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, εἶναι γεγονός.

Ἤδη ὁ Πούτιν ἀπείλησε μὲ Παγκόσμιο Πόλεμο ὅλους αὐτοὺς ποὺ ὁδηγοῦν τὸν κόσμο τῶν μελισσῶν σὲ ἀφανισμό. Διότι δίχως τῶν μελισσῶν τροφὴ δὲν ὑφίσταται. Καὶ δίχως τροφὴ οἱ ἀνθρώπινοι πληθυσμοὶ τελειώνουν. 
Μέσα στὰ πολλὰ ποὺ καταστρέφουν τὶς κοινότητες τῶν μελισσῶν προσετέθῃ προσφάτως κι ἕνας ἀκόμη παράγων ποὺ λέγεται μύϊγα. Αὐτὸ τὸ ἔντομο τσιμπᾶ τὴν μέλισσα καὶ ἡ μέλισσα χάνει τὴν αἴσθησι τοῦ προσανατολισμοῦ της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρελλαίνεται καὶ νὰ πεθαίνει. Ἤ ἄλλως, μεταμορφώνεται σὲ ζόμπι, κατὰ πῶς καταγγέλει ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμὰς ποὺ ἐρεύνησε τὸ φαινόμενον.

Συνέχεια

Ὅταν ἡ Φύσις γνωρίζῃ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς…

Μεριμνᾶ πρὸ κειμένου νὰ διασώσῃ τὶς μέλισσες ἀπὸ τὴν δική μας δολοφονικὴ παρέμβασι.
Κι ἔτσι οἱ μέλισσες ἔχουν ἀνακαλύψῃ τρόπους πρὸ κειμένου νὰ ἀπομονώνουν τὰ χημικὰ ἀπὸ τοὺς ψεκασμούς, καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ κατάλοιπα ποὺ ἐντοπίζονται στὴν γύρη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταφέρνουν νὰ ἐπιβιώσουν, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν γενοκτονία ποὺ ἔχουμε ἐξαπολύσῃ εἴς βάρος τους.
Τί λέτε; Θά τά καταφέρουν αὐτές; Ἤ μήπως θά καταφέρουμε ἐμεῖς νά τίς ἐξοντώσουμε;

Συνέχεια

Αἰτία Παγκοσμίου Πολέμου οἱ μέλισσες;

Νὰ σᾶς πῶ… Εἶναι πράγματι αἰτία πολέμου αὐτὸ τὸ θέμα.
Ἐὰν τὰ ἀμερικανά, μέσῳ τῆς Monsanto, καθῶς κι ἄλλων ὁμοίων ἑταιρειῶν, πασχίζουν νὰ μονοπωλήσουν τὸ ζήτημα τῆς τροφῆς, ναί, εἶναι αἰτία πολέμου καὶ μάλιστα πολέμου στὰ ὅρια τῶν γενοκτονιῶν.
Διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ προσπαθοῦν νὰ ὑποχρεώσουν τὸν πλανήτη νὰ πεθάνῃ ἀπὸ πείνα.
Ἔχουν αὐτό τό δικαίωμα κάτι τύποι πού ἔως ἐχθές ἦταν ἁπλῶς δορυφόροι τοῦ στέμματος; (Κι ἔχει πάψῃ αὐτή ἡ σχέσις τῶν Ἀμερικανῶν μέ τό στέμμα; Ἤ μήπως ἁπλῶς στάκτες σκορπίζουν κάποιοι; Ἔ;)

Συνέχεια

Ὁ ὑπέροχος κηφήνας.

Οἱ κηφῆνες, διόλου παρεξηγημένοι, πράγματι ὑπάρχουν μόνον γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ καὶ τρέφονται ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες μέλισσες. Ὅμως…
Αὐτὸ ποὺ μὲ κάνει νὰ τὸν ἀποκαλῶ ὑπέροχο εἶναι πὼς εἶναι τέλειο τῆς Φύσεως πλάσμα, ποὺ οὐσιαστικῶς ὑπάρχει μόνον γιὰ νὰ δόσῃ τὴν δυνατότητα ἀναπαραγωγῆς στὴν βασίλισσα.
Τόσο παρεξηγημένη, ἀλλὰ τόσο σημαντικὴ διεργασία.

Συνέχεια