Ὑπῆρξε καὶ ὁ «Ἄτρωτος»!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἄντεχε, ἔστω καὶ τὸ 10%, τῶν βασανιστηρίων, στὰ ὁποία τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…
Συνέχεια

Ὑπῆρξαν καὶ κάποιοι ποὺ εἶχαν …«γυναῖκα καὶ παιδιά»!!!

«…Ξημέρωσε ἡ 15η Αὐγούστου 1974, ἡ ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Παναγίας μας.
Ἀπὸ τὸ πρωΐ ὅλο τὸ Στρατόπεδο ἐβάλλετο ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορία, ἀπὸ πυρὰ πυροβολικοῦ καὶ ἀπὸ βολὲς ὅλμων 4,2”, ἐναλλάξ! Πραγματικὸ σφυροκόπημα!
Συνέχεια

Θρῆνος γιά τόν …«ἐπίτημο»;

…Ἀναλαμβάνει τὴν ὑπεράσπισιν ὑποθέσεων, ἐνώπιον τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοδικείου καὶ τῶν λοιπῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν.

Γιὰ περᾶστε παρακαλῶ γιὰ λαϊκὸ προσκύνημα…!!! Συνέχεια

Χωρὶς νὰ …βραχοῦν!!!

Μία φωτογραφία ντοκουμέντο, ποὺ δείχνει τὴν ἀνυπαρξία ἀντιστάσεως, ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλληνικῶν ὅπλων, στὴν εἰσβολή, στὴν Ἀκτὴ τοῦ Πεντεμίλι…Χωρὶς νὰ ...βραχοῦν!!! Συνέχεια

Ὁ συνεργάτης ΚΑΙ τῶν ΝΑΖΙ …«ἐθνάρχης»!!!

Ὁ συνεργάτης ΚΑΙ τῶν ΝΑΖΙ ...«ἐθνάρχης»!!!3

«Πριν 50 χρόνια… Στην παντοδυναμία του Σεῤῥαίου Κωνσταντίνου Καραμανλή…
Κι όμως αγνοήθηκε το εύρημα της «γης» του…

Γιατί;…»

Συνέχεια

Νά ξεκινούσαμε ἐπί τέλους ἀπό τό «ποιός εἶναι» ποιός;

Στὰ ἑβδομήκοντα πλέον
ἔχω μάθει νὰ μὴν παρασύρρομαι ἀπὸ καμμιὰ ἰδεολογία, ποὺ ἐνίοτε τονίζεται στὴν χώρα μου, γιατὶ ἔζησα τὰ μεγάλα λόγια καὶ τὶς μεγάλες ἀπάτες. Θέλω μᾶλλον νὰ βλέπῳ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἡγοῦνται ἀτομικῶς καὶ κυρίως θέλω νὰ γνωρίζῳ τὴν καταγωγή τους καὶ τὴν διαδρομή τους, δηλαδὴ «ποῖος ὄντως εἰ ὁ ἀνὴρ ἢ ποία ἡ γυνή».
Ἔτσι ἂς θέσουμε τὸ ἐρώτημα «ποῖος εἶναι»: Συνέχεια