Νά ξεκινούσαμε ἐπί τέλους ἀπό τό «ποιός εἶναι» ποιός;

Στὰ ἑβδομήκοντα πλέον
ἔχω μάθει νὰ μὴν παρασύρρομαι ἀπὸ καμμιὰ ἰδεολογία, ποὺ ἐνίοτε τονίζεται στὴν χώρα μου, γιατὶ ἔζησα τὰ μεγάλα λόγια καὶ τὶς μεγάλες ἀπάτες. Θέλω μᾶλλον νὰ βλέπῳ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἡγοῦνται ἀτομικῶς καὶ κυρίως θέλω νὰ γνωρίζῳ τὴν καταγωγή τους καὶ τὴν διαδρομή τους, δηλαδὴ «ποῖος ὄντως εἰ ὁ ἀνὴρ ἢ ποία ἡ γυνή».
Ἔτσι ἂς θέσουμε τὸ ἐρώτημα «ποῖος εἶναι»:

ποῖος εἶναι ὁ Βαρουφάκης
ποῖος εἶναι ὁ Τσίπρας,
ποῖος ὁ Λαφαζάνης κ.λ.π

Γιατὶ ἂν εἶχᾳ θέση τὸ ἐρώτημα «ποῖος ὁ ἀνὴρ Ἀνδρέας Παπανδρέου» τὸ 1981 θὰ ψήφιζα διαφορετικά.
Ἂν εἶχᾳ σκεφθῆ ποῖος ὁ Πέτσος λ.χ. (ὁ ὁποῖος κάποια στιγμὴ εἶχε ἀπειλήση ὅτι θὰ ἠγηθῆ κόμματος σλαβομακεδόνων), θὰ ἤμουν ἀνήσυχος ὅταν ἡγεῖτο ἀντιπροσωπείας διαπραγματεύσεως τοῦ μακεδονικοῦ, διότι θὰ ἤξερα ὅτι ἐκ προοιμίου θὰ ἦταν προδότης.

Γι αὐτὸ φίλοι ἂς θέσουμε τὸ ἐρώτημα καὶ πάλι καὶ ὅποιος γνωρίζει πρέπει νὰ μᾶς γνωστοποιήσῃ τὸν φάκελλο τῶν ἡγετῶν μας. Ὅτι κάποιος μπῆκε σὲ κόμμα, δὲν εἶναι ἀρκετὸ γνώρισμα γιὰ νὰ ἡγεῖται τῆς πατρίδος.Νά ξεκινούσαμε ἐπί τέλους ἀπό τό «ποιός εἶναι» ποιός;

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply