Χαμένες διαδικτυακὲς ἐμπορικὲς εὐκαιρίες

Κάποτε τὸ νὰ βγάλης λεφτὰ στὸ amazon ἦταν σχετικὰ εὔκολο. Ἡ μπίζνα σὲ συνεργασία μὲ τὸ alibaba ἦταν σχετικὰ ἁπλῆ. Ἀγόραζες bulk ἐμπόρευμα μὲ τοῦ ὁποίου τὴν φυσικὴ μορφὴ οὐδέποτε ἐρχόσουν ποτὲ σὲ ἐπαφή, καὶ τὸ πωλοῦσες μέσῳ τοῦ amazon. Τὴν διαδικασία ἀποθηκεύσεως, διαμοιρασμοῦ, συσκευασίας καὶ ἀποστολῆς στὸν ἀγοραστή, δηλαδὴ τὸ λεγόμενο logistics θὰ τὸ ἀνελάμβανε τὸ amazon, ἐνῶ παραλλήλως σου παρεῖχε καὶ τὸν χῶρο προωθήσεως τῶν προϊόντων αὐτῶν, χωρὶς ἐσὺ νὰ χρειασθῇς νὰ φτιάξεις κάποιο site.
Συνέχεια