Ἡ Θράκη αἱμοδότης τῶν ἀγώνων…

Δρόμος στὴ Σωζόπολη, 1933

  H Θράκη, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε μια σημαντική κοιτίδα του ελληνισμού. H γειτνίασή της με τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες και τη Ρωσσία, καθώς και η εκτεταμένη θρακική παραλία της Μαύρης Θάλασσας μετέτρεψαν την Ανατολική και Βόρεια Θράκη σε μεγάλο αιμοδότη των αγώνων. O τέταρτος μυημένος στη Φιλική Εταιρεία ήταν ο Αντ. Κομιτζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Μεγάλο μέρος των ομογενών της Οδησσού είχε θρακική καταγωγή, όπως ο Μαρασλής από τη Φιλιππούπολη και οι αδελφοί Κουμπάρη από τη Μεσημβρία. Οι παραθαλάσσιες πόλεις της σημερινής Βουλγαρίας -Μεσημβρία, Αγχίαλος, Σωζόπολη, Βάρνα- προσέφεραν ουσιαστική στήριξη στη Φιλική Εταιρεία. Ενα από τα σημαντικότερα παραρτήματα της Εταιρείας υπήρξε αυτό της Αδριανούπολης. Συνέχεια

2500 ἐτῶν κελάρι εὑρέθη στὴν Ἀρχαία Μεσημβρία.

Ἀναφερόμεθα οὐσιαστικῶς σὲ μίαν ἀνακάλυψιν ποὺ ἀλλάζει ὅλα τὰ ἱστορικὰ κι ἀρχαιολογικὰ δεδομένα, γιὰ τὶς Ἑλληνικὲς ἀποικίες τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ κελάρι, πρὸ 2.500 ἐτῶν, τότε θὰ πρέπῃ αὐτομάτως νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἤδη κατεῖχαν τὴν τεχνικὴ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς διακινήσεως, πέραν τοῦ γνωστοῦ τῆς ἀπολαύσεως. Συνέχεια