Ἀπολλωνία.

Απολλωνία – Πόλεις της αρχαίας Θράκης

Η αρχαία Θρακική πόλη, το όνομά της το οφείλει στο γνωστό της περιοχής ιερό, το οποίο μάλιστα κοσμούσε και ένα άγαλμα του θεού Απόλλωνος, 13 σχεδόν μέτρων, το οποίο ήταν δημιουργία του γλύπτη Καλαμίδα. Την Απολλωνία για πρώτη φορά στην ιστορία την συναντάμε κάπου στα 610 π.Χ., ιδρυθείσα από τον ίδιο τον φιλόσοφο Αναξίμανδρο και ως αποικία της πόλεώς του της Μιλήτου.
Συνέχεια

Οἱ Νίκες τῆς Ὀδησσοῦ – Βόρειος Θράκη

Χρυσὸ ζεῦγος ἐνωτίων (σκουλαρίκια), τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων (4ος π.Χ. αἰ.), ποὺ ἀναπαριστοῦν τη θεὰ Νίκη. Ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ τῆς Βορείου Θράκης.

     Προσέξτε τὴν περίτεχνη  ἐργασία τοῦ κοσμήματος, ποὺ φανερώνει τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς μικροτεχνίας καὶ τῆς χρυσοχοΐας!

     Οἱ Νίκες φοροῦν μανδύα, ποὺ ἀφήνει ἀκάλυπτο τὸ σῶμα τους, σανδάλια καὶ ἐνώτια. Κρατοῦν ψηλὰ, μὲ τὸ ἕνα χέρι, ζωόμορφο θρακικὸ ρυτό, ποὺ στὸ κάτω μέρος του, ἀπεικονίζει κεφάλι ἐλαφιοῦ. Μὲ τὸ ἄλλο χέρι, ἀποδίδουν σπονδή. Συνέχεια

Ἡ Θράκη αἱμοδότης τῶν ἀγώνων…

Δρόμος στὴ Σωζόπολη, 1933

  H Θράκη, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε μια σημαντική κοιτίδα του ελληνισμού. H γειτνίασή της με τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες και τη Ρωσσία, καθώς και η εκτεταμένη θρακική παραλία της Μαύρης Θάλασσας μετέτρεψαν την Ανατολική και Βόρεια Θράκη σε μεγάλο αιμοδότη των αγώνων. O τέταρτος μυημένος στη Φιλική Εταιρεία ήταν ο Αντ. Κομιτζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Μεγάλο μέρος των ομογενών της Οδησσού είχε θρακική καταγωγή, όπως ο Μαρασλής από τη Φιλιππούπολη και οι αδελφοί Κουμπάρη από τη Μεσημβρία. Οι παραθαλάσσιες πόλεις της σημερινής Βουλγαρίας -Μεσημβρία, Αγχίαλος, Σωζόπολη, Βάρνα- προσέφεραν ουσιαστική στήριξη στη Φιλική Εταιρεία. Ενα από τα σημαντικότερα παραρτήματα της Εταιρείας υπήρξε αυτό της Αδριανούπολης. Συνέχεια

Ἡ Ἀπολλωνία τοῦ Πόντου – Σωζόπολις!

Ἀνασκαφὲς στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἔφεραν στὸ φῶς τμῆμα τῆς ἀρχαίας νεκροπόλεως τῆς Ἀπολλωνίας,  μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ FOCUS News Agency. Τὶς ταφὲς κάλυπταν ἐκκλησιαστικὰ κτίρια καὶ τὰ περισσότερα εὐρήματα εὑρέθησαν κάτω ἀπὸ τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ νάρθηκα μίας τρίκλιτης βασιλικῆς. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίσματα ποὺ εὑρίσκονται στὸν χῶρο τῆς ἀρχαίας νεκροπόλεως χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 6ο αἰ. Συνέχεια

Πόντιοι ἤ Λαζοί;

Ποιοί εἶναι οἱ Πόντιοι; Αὐτὸ τὸ ξέρουμε…
Τί σχέσιν ὅμως ἔχουν μέ τούς Λαζούς; Γιατί κάποιοι πασχίζουν νά τούς ταὐτίσουν;
Γιατί ὁ Ἐρντογάν δηλώνει Λαζός κι ὄχι Πόντιος; Μήπως διότι γνωρίζει πώς ὁ Λαζός δέν εἶναι Ἕλλην;
Σήμερα κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες διευκρινήσεις  ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Φωτιάδη. 
Καιρός μας εἶναι πλέον νὰ συνειδηοποιήσουμε πὼς ὅλοι κατὰ  βάθος θέλουν νὰ γίνουν Ἕλληνες.
Συνέχεια