Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Παλαιὲς ὑποθέσεις…
Τόσο παλαιές, ποὺ ο Χὲρτζλ φαντάζει νὰ ἐπανέρχεται σὲ ἕνα πανάρχαιον ὄνειρων τῶν «περιουσίων» τοῦ πλανήτου…
Ἀπὸ ἐποχῆς Περσικῶν πολέμων στόχος τους ἦταν ἡ Ἑλλάς… (Ποιός ξεχνᾶ ἄλλως τόν Μαρδόνιον-Μαρδοχαῖον; Ἔ;)

Ἐπανελήφθη πολλὲς φορές, μέσα στὴν ἱστορία,  ἡ προσπάθειά τους νὰ καταπατήσουν τὰ Ἑλληνικὰ χώματα καὶ κυρίως τὴν Κύπρο, ἰδίως μέσα ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.
Μὰ καὶ τὴν Μακεδονία ἤθελαν (πρωτεύουσά τους στὴν Εὐρώπη παραμένει ἡ Θεσσαλονίκη) ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν πλανήτη… Συνέχεια