Διατὶ ἐμεῖς εἴμεθα μὲ τοὺς …μ-πολιτιΖμένους!!!

Μένουμε …«ἑβρόπη» μὲ τοὺς μπολιτιΖμένους ἑΒροπαίους…

Συνέχεια

Θεατρινισμοί ἤ «ἄγριο» παιχνίδι στίς Βρυξέλλες;

Παράξενες οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, ἀναφορικῶς μὲ τὴν πολύπαθο καὶ πολυπόθητο ἀξιολόγηση.

Ἀπὸ τὴν μία οἱ αἰνιγματικὲς δηλώσεις ἀξιωματούχων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, περὶ «προβληματικοῦ χρόνου» καὶ τοῦ ὅτι «εὑρισκόμεθα πλέον σὲ ἕνα σημεῖον «ὅπου καταγράφουμε τὴν πρόοδο τῆς προόδου»…!!! Συνέχεια

Βγῆκαν τὰ (τουρκικά) μαχαίρια

Βγῆκαν οἱ μαχαιροβγάλτες Τοῦρκοι στοὺς δρόμους τῆς Εὐρώπης…
Νὰ ποιοὶ εἶναι οἱ τρομοκράτες.
Νὰ ἀπὸ ποιοὺς πραγματικὰ κινδυνεύει ἡ Εὐρώπη!

Συνέχεια

Ὑπὸ …«πολιορκία» τῶν Μ.Κ.Ο. οἱ Βρυξέλλες!!!

51 Μ.Κ.Ο στὸ «φημισμένο» προάστιο τῶν Βρυξελλῶν Molenbeek (φημισμένο σὰν ἄνδρο ἀκραίων τζιχαντιστῶν) μὲ ὑποψίες γιὰ διασυνδέσεις τους μὲ τὴν τρομοκρατία!!! Συνέχεια

Ἰδιαιτέρας …προφητικῆς ἱκανότητος ὁ Ἐρντογάν;

Περίεργες …«συμπτώσεις»!!!

Νέο τρομοκρατικὸ κτύπημα ἐχθὲς στὸ Λονδῖνο.
Ἀκριβῶς ἕναν χρόνο μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῶν Βρυξελλῶν.

Συνέχεια