Ὥρα νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ Brexit

«Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἐλευθερία, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἐθνικὸ κράτος μὲ σαφῶς καθορισμένα ὅρια, τρόπο καὶ ἀξίες ζωῆς παραδεκτὲς ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἔξω ἀπὸ αὐτὲς τὶς παραδοχὲς ἐλευθερία δὲν ὑφίσταται».

Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος

Ἐπειδὴ σκοπίμως συσκοτίζεται ἡ ἀλήθεια…

Ττὸ πραξικόπημα ἐναντίον τῆς Μαίη, ἡ ὁποία ὑπῆρξε Μπρημαίηνερ, γίνεται ἀπὸ τὴν σκληρὴ θατσερικὴ μερίδα τῶν Μπρεξιτήαρ.
Ἐὰν ἐπικρατήσουν πᾶμε γιὰ ἀλλαγὴ πρωθυπουργοῦ καὶ σκληρὸ Μπρέξιτ.

Ἡ διαπραγμάτευσις, ἀπὸ τὴν μεριὰ τῶν Βρυξελλῶν, ἔγινε μὲ σαφῶς τιμωρητικὴ διάθεση πρὸς τοὺς Βρεταμνούς, στὴν λογικὴ νὰ μὴν τολμήσουν ἄλλοι νὰ φύγουν.
Παιδάκια τῆς χειρίστης ὑποστάθμης καὶ κύρους ἰδεολογικὰ φανατισμένοι, οἱ ὁποῖοι ἔδωασν ὑποτιμητικοὺς ὅρους στὴν Βρεταννία.

Ἀπὸ τὸ σκληρὸ Μπρέξιτ (ἴσως) ὑποφέρῃ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειον προσκαίρως, ἡ Εὐρώπη ὅμως ἔχει σίγουρα πυροβολήση τὰ πόδια της.

Ἀκόμη ἕνα πετραδάκι πρὸς τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταρεύση τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.
Χαρεῖτε…..

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply