Θὰ παύση ἡ (σιωπηλὴ) γενοκτονία μας ὅταν …κατεδαφισθῇ τὸ «εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο»

500.000 νέοι Ἕλληνες, κατὰ τεκμήριον οἱ πλέον ταλαντοῦχοι καὶ οἱ πλέον ἀποφασιστικοί, ἔχουν μεταναστεύση τὰ χρόνια τῶν μνημονίων.
Αὐτὸ εἶναι περίπου τὸ 5% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἴσως τὸ 15% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ.

Μὲ ματσολιές, παπαριὲς καὶ ἀριθμούς, νούμερα καὶ κόντρα στατιστικὲς τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιμένῃ στὸ παραμύθι τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ τῆς μεγάλης οἰκογένείας ποὺ μᾶς διαφυλάσσει ἐδῶ στὴν νοτιοανατολικὴ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης.

Τὴν γενοκτονία αὐτὴν στὴν δευτέρα δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνος, πολιτισμικὴ καὶ οἰκονομικὴ γενοκτονία ταὐτοχρόνως, οἱ ἑλληνικὲς πολιτικὲς δυνάμεις προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐμφανίσουν σὰν κάτι ἀπολύτως φυσιολογικό.

Οἱ νέοι ὑποψήφιοι εὐρωβουλευτὲς διατείνονται, ὅτι θὰ πᾶν στὶς Βρυξέλλες νὰ βαθύνουν τὴν εὐρωπαϊκὴ ὁμοσπονδία, ὅταν τὸ μοναδικὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχυρίζονται εἶναι ὅτι θὰ πᾶν στὶς Βρυξέλλες νὰ κατεδαφίσουν ὅ,τι στέκῃ ἀκόμη ὄρθιο.

Ἕνας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θὰ παύση ἡ (σιωπηλὴ) γενοκτονία μας ὅταν …κατεδαφισθῇ τὸ «εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο»

  1. Εφ’ όσον οι αποφάσεις της ΕΕ λαμβάνονται με ομοφωνία (δηλ. 100% συμφωνία), κανονικά οι δικοί μας θα έπρεπε να προβάλουν διαρκώς βέτο για το κάθε τι. Ακόμη και για δευτερεύοντα ευρωνομοσχέδια, πχ για την καταπολέμηση του δάκου.
    Θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν στους Ευρωπαίους ότι οι συνελεύσεις της Ευρωβουλής στο εξής θα είναι μόνο για να πίνουν καφέ – μέχρι να διαλυθεί οριστικώς το συγκεκριμένο οβραίϊκο παραμάγαζο.

    Αλλά ποιός να επιδείξει “κοχόνες”.

Leave a Reply