Διατροφικοὶ ἐργολάβοι!

Εἶτε τὸ πιστεύετε, εἶτε ὄχι, ἡ ἀντίστροφος μέτρησις γιὰ τὴν διατροφὴ μας ἔχει ξεκινήσει!

Ἡ κυβέρνησι δὲν ἔχει τὴν δύναμι νὰ ἀντιδράσῃ, ὄπως ἄλλωστε καὶ καμμία κυβέρνησις ἔως σήμερα!

Οἱ πολῖτες, ἕρμαια τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ!

Μόνη λύσις; Ἡ αὐτονομία!

Μόνον ὅταν καταφέρουμε νὰ παράξουμε ἐκ νέου τὴν τροφή μας θὰ μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ ἀπεξάρτησι ἀπὸ τοὺς διατροφικοὺς ἐργολάβους!

Φιλονόη.

 

Σχετικὰ θέματα:

Ἀστικοί ἀγροὶ: Ἕνα παράθυρον εἰς τὴν ἐπιβίωσι!

στικοί γρο: προτάσεις! (α’)
(Visited 14 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διατροφικοὶ ἐργολάβοι!

Leave a Reply