Τό σύνδρομο τοῦ θεατοῦ

Τό σύνδρομο τοῦ θεατοῦΕύχαριστῶ τόν φίλο Πᾶνο πού μοῦ τό ἔστειλε. Εἶναι τό γνωστό κείμενο πού κυκλοφορεῖ στό διαδίκτυο. Μιά ἄλλη προσέγγισι!

Ὅταν τό 1937 ὁ γερμανός πάστορας Μάρτιν Νίμελερ, ἔγραφε ἕνα ποίημα, πού περιέγραφε τίς συνέπειες τῆς ἀπάθειάς του γιά τά ὅσα διεδραματίζοντο στήν ναζιστική Γερμανία, ἀμφιβάλλω ἄν καταλάβαινε ὅτι στήν οὐσία περιέγραφε “τό σύνδρομο τοῦ θεατῆ” καί τήν διαχρονικά γενικευμένη ἀπόδοσί του σέ ὅλες τίς μορφές τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ βίου.Περιέγραφε βιωματικά ὁ Μάρτιν Νίμελερ: 

Στήν Γερμανία οἱ ναζιστές πρῶτα ἦρθαν γιά τούς κομμουνιστές κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν κομμουνιστής. Μετά ἦρθαν γιά τούς Ἑβραίους κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν Ἑβραῖος. Μετά ἦρθαν γιά τούς συνδικαλιστές κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμοουν συνδικαλιστής. Μετά ἦρθαν γιά τούς καθολικούς κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί ἤμουν προτεστάντης. Μετά ἦρθαν γιά μένα, ἀλλά τότε δέν εἶχε μείνει πιά κανείς νά μιλήσει γιά κανέναν.

Σήμερα παραφρασμένο θά μποροῦσε νά ἀποδοθῆ, γιά ὅσα διαδραματίζονται στήν χῶρα μας:

Πρῶτα ἦρθαν γιά τούς stagers κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν stager. Πρῶτα ἦρθαν γιά τούς συνταξιούχους κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν συνταξιούχος. Μετά ἦρθαν γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν δημόσιος ὑπάλληλος. Μετά ἦρθαν γιά τούς ἰδιωτικούς ὑπαλλήλους καί πάλι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν ἰδιωτικός ὑπάλληλος. Μετά ἦρθαν γιά μένα ἀλλά τότε πιά, δέν εἶχε μείνει κανείς νά μιλήση.

Ἀλλά τό ἴδιο παραφρασμένο θά μποροῦσε νά ἀποδοθῆ γιά τόν κάθε Εὐρωπαῖο: 

Πρῶτα ἦρθαν γιά τήν Ἑλλάδα κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν Ἕλληνας. Ἔπειτα ἦρθαν γιά τήν Ἰρλανδία κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν Ἰρλανδός. Μετά ἦρθαν γιά τήν Πορτογαλία κι ἐγώ δέν μίλησα γιατί δέν ἤμουν Πορτογάλος. Στήν συνέχεια ἦρθαν γιά τήν Ἱσπανία καί τήν Ἰταλία γιατί δέν ἤμοουν οὔτε Ἱσπανός οὔτε Ἰταλός. Μετά ἦρθαν γιά μένα ἀλλά τότε πιά, δέν εἶχε ἀπομείνει κανείς γιά νά μιλήση.

Τελικῶς ὁ καθένας μας χρησιμοποιεῖ τήν συμπεριφορά τῶν ἄλλων γιά νά καθορίση τήν δική του. Ἴσως, πάλι νά ξέρουμε ὅτι πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε βία γιά νά ἔχουμε ἀποτέλεσμα καί αὐτό δέν εἶναι εὔκολο. Πρέπει νά ὑπάρχουν “συνοδοιπόροι”!!!

εἰκόνα

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply