Ἐπὶ τέλους ἡ βράβευσις ἔγινε!

Φωτογραφία0021Χρωστῶ κάτι στὸν μεγάλο  (καὶ διάσημο πλέον) φίλο μου  Δημήτρη Δεσποτάκη!

Τὴν Παρασκευὴ ποὺ μᾶς πέρασε, στὸ νέον μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως, ἐπραγματοποιήθῃ ἡ βράβευσις τοῦ Δημήτρη ἐπὶ τέλους!

Ὁ Δημήτρης μας, ποὺ  ζεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ, μὲ τὴν ὑπέροχη γραφίδα του, τὸ πῶς εἶναι νὰ ζῇ κάποιος μὲ τὸν Ἔρωτα! Μέσα ἀπὸ τὸν Ἔρωτα! Γιὰ τὸν Ἔρωτα!

Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ αἰσθανθοῦμε ἐκ νέου ζωντανοὶ, μὲ τὸ ὑπέροχον κείμενόν του, τὸ ὁποῖον κι ἔλαβε τὸ τρίτο διεθνὲς βραβεῖον, στὸν διαγωνισμὸ τοῦ ΝΟΣΤΟΣ. (Τὸ Ἐν οὐρανοῖς τῇ ξανθῇ ἡμέρα. εἶναι τὸ κείμενον ποὺ ἀναφέρομαι καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον ἔγινε ἡ βράβευσις!)Φωτογραφία0020

Ὁ Δημήτρης ἔλαβε τὸ βραβεῖο του ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, διότι οὔτε ὁ ἴδιος οὔτε ἡ κυβέρνησις (ποὺ ἀδιαφόρησε πλήρως) εἶχε τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ μεταβῇ στὴν Ἀργεντινή.

Τὴν βράβευσι ἔκανε ἀντιπροσωπεία τῆς Γερουσίας τῆς Ἀργεντινῆς, μὲ παρόντα τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς Γερουσίας. Δεῖγμα τῆς σπουδαιότητος τοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν Ἀργεντινή.

Κάτι ποὺ φυσικὰ δὲν συνέβῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μόλις τὴν τελευταῖαν στιγμὴ «φόρτωσαν» κάτι βο(υ)λευτές μέσα στὴν αἴθουσα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν εἶναι «ὀρφανὴ» ἀπὸ ἀντιπροσώπευσι.

Ἀλλά τί βο(υ)λευτές; Μήπως τήν χἌννα; Μήπως τό Μπένυ; Μήπως τόν «μαζύ τά φάγαμε»; Φυσικὰ καὶ ὄχι! Τέτοια σπουδαῖα (στὴν ἀνθελληνικότητα) καὶ «περισπούδαστα»πρόσωπα δὲν μποροῦσαν νὰ συνυπάρξουν, ἀκόμη καὶ γιὰ μερικὰ λεπτὰ τῆς ὥρας μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς Γερουσίας τῆς Ἀργεντινῆς!

Βλέπετε, μὲ κάθε τρόπο, ἡ Ἀργεντινὴ παλεύει γιὰ τὴν ἀναγέννησί της. Ἐν ᾦ ἐδῶ τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν παλεύει γιὰ τὴν καταβύθισι του! Ἴσα κι ὅμοια τά κουδουνισμένα μέ τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Γερουσίας; Σιγά, οὔτε στὸ νυχάκι τους δὲν φθάνουν! (Οἱ «δικοί» μᾶς δὲν φθάνουν οὔτε στὸ νυχάκι τους; Λᾶθος… Οὔτε στὴν πατούσα τους δὲν φθάνουν…. Σκουληκοειδή ὑβρίδια παραμένουν!)

Ἡ αἴθουσα κατάμεστος! Καρφίτσα δὲν ἔπεφτε! Ἐγὼ δὲν χωροῦσα… Τόσο καλά!

This slideshow requires JavaScript.

 

Ὅμως ὁ Ἕλλην Δημήτριος Δεσποτάκης εἶπε λίγα λόγια γιὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τοὺς διοργανωτὲς καὶ ὅσους τὸν πίστεψαν. 

Ἡ εὐχαριστία του:

Ἡ τέχνη ἀνήκει εἰς τὸν πολιτισμόν·

ὄχι σὲ ἅρπαγες καὶ τυχαρπάστους βιαστὲς της!

Ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ὅσους συνωμότησαν ,

ὥστε σήμερα ,

νὰ ἔχω τὴν εὐκαιρείαν

δημοσίως νὰ ἐκφράσω τὸν ἔρωτα ,

ὁποὺ μαζὶ μου ἐγεννήθη ,

γιὰ τὴν ὡραίαν μας Πατρίδα Ἐλλάδα.

Εὐχαριστῶ τὴν Φιλελληνίδαν Ἀργεντινή

καθὼς καὶ τοὺς ἀξίους παρευρισκομένους ἐκπροσώπους της.

Εὐχαριστῶ σε Νόστος .

Εὐχαριστῶ σας Φιλονόη 

Νεφέλη 

Εὔη 

Ἑλένη

Μικρὲ

Ἁχαιέ.

Εὐχαριστῶ σε Ἰσμήνη

εὐχαριστῶ σε κόρη μου !..


Ὅπως πάντα, ἁπλὸς, σεμνός, ὑπέροχος καὶ πάντα Ἕλλην!

Συγχαρητήρια Δημήτρη μας!

Σὲ εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς!

Δίχως σου θὰ ἤμασταν φτωχότεροι!

Μᾶς φωτίζεις! Μᾶς ἀναζωογονεῖς! Μᾶς ἀναγεννᾶς!

Σὲ εὐχαριστοῦμε!

Μέσα ἀπὸ ἐσένα «ἐπιβραβεύεται» κάθε ἀφυπνισμένος Ἕλλην! 

Κι αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο σου δῶρο σὲ ἐμάς ὅλους, ποὺ δὲν μᾶς φώτισε ὁ Ἔρως!

Φιλονόη.

Υ.Γ.Τόσο οὐσιαστικὴ ἡ παρουσία τῆς «πολιτείας» μας, ποὺ δὲν ἀνέλαβε κἂν τὴν φιλοξενία τῶν Γερουσιαστῶν τῆς Ἀργεντινῆς! Τόσο μεγάλο φτύσιμο δὲν ἔκαναν ποτὲ σὲ κάτι ἀλβανοσκοπιανοὺς καὶ τουρκολάγνους. Σὲ ὅσους τιμοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες συμπεριφέρονται σὰν «ὑπὲρ ἄνω», ἀπαξιώνοντας! Ἐν ᾦ σὲ ὅσους τὴν καταπατοῦν καὶ τὴν ἐποφθαλμιοῦν, σκύβουν, προσκυνοῦν καὶ γλείφουν!

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply