Καλλιπάτειρα.

«Ἀρχόντισσα Ροδίτισσα, πῶς μπῆκες;Καλλιπάτειρα.
Γυναῖκες διώχνει μιὰ συνήθεια ἀρχαία
ἐδῶθε.» «Ἔχω ἕνα ἀνίψι, τὸν Εὐκλέα, 
τρία ἀδέρφια, γιό, πατέρα, Ὀλυμπιονίκες·
νὰ μὲ ἀφήσετε πρέπει, Ἑλλανοδίκες,
κι ἐγὼ νὰ καμαρώσω μὲς τὰ ὡραῖα
κορμιά, ποὺ γιὰ τὸ ἀγρίλι τοῦ Ἡρακλέα
παλεύουν, θαυμαστὲς ψυχὲς ἀντρίκειες.
Μὲ τὲς ἄλλες γυναῖκες δὲν εἶμ᾿ ὅμοια·
στὸν αἰῶνα τὸ σόι μου θὰ φαντάζει
μὲ τῆς ἀντρειᾶς τ᾿ ἀμάραντα προνόμια·
μὲ μάλαμα γραμμένο τὸ δοξάζει
σὲ ἀστραφτερὸ κατεβατὸ μαρμάρου
ὕμνος χρυσός, τοῦ ἀθάνατου Πινδάρου.»
Λορέντζος Μαβίλης
φωτογραφία:Λ. Μαβίλη  – Αρχείο ΕΛΙΑ (τί ἐστί οὐσία)
Αὐτὰ τὰ κείμενα δὲν σχολιάζονται!
Τὰ ἀπολαμβάνουμε!
(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καλλιπάτειρα.

  1. Καὶ ὅταν ἔπεσε ἐκεῖ εἰς τὸν Δρίσκον θανασίμως τραυματισθεὶς ὁ ποιητής, μία ἄλλη Καλλιπάτειρα καὶ συμπολεμίστρίά του εὑρέθη ἀμέσως δίπλα του, ἡ ἡρωϊκή θηγάτηρ τοῦ Γαριβάλδη!. Πάντα ὑπάρχουν Καλλιπάτειρες νὰ ἀγκαλιάζουν ψυχὰς ἀνδρῶν ἡρωϊκῶν!

Leave a Reply