Ἡ κατασκευὴ ἑνὸς ἐνόχου!

Ἡ κατασκευὴ ἑνὸς ἐνόχου!

Βρ κάτι πράγματα πο συμβαίνουν στν κόσμο! Κάτι πράγματα κα θαύματα! Κάτι κατασκευς νόχων!

φωτογραφία ποπέλεξα ποτυπώνει, κατ τν κρίσι μου, τ γεγονός.

πλς τ θμα δν γνωρίζω ποις εναι!

Φιλονόη. 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply