Γιατροί. Ἕνα ἐπάγγελμα πού καταργεῖ ἡ τρόικα καί οἱ λακέδες της

 

Γιατροί. Ἕνα ἐπάγγελμα πού καταργεῖ ἡ τρόικα καί οἱ λακέδες της

Κάπως, ἔστι ἔχουν τά πράγματα. Ἐννοεῖται, μόνον γιά τόν φτωχό λαό.

Θά μᾶς ἐξετάζῃ, θά μᾶς ὑποβάλλῃ σέ ἐργαστηριακές καί ἀκτινολογικές ἐξετάσεις (αὐτό εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα), θά στεκόμαστε στήν οὐρά γιά νά μᾶς γράψῃ τά φάρμακα – τήν δραστική οὐσία πού «θεραπεύει, ὄχι τό φάρμακο – γιά νά ἔχουμε δικαίωμα νά πᾶμε στό φαρμακεῖο, καί στήν συνέχεια ὁ φαρμακοποιός θά εἶναι ὑποχρεωμένος νά μᾶς δίδῃ τό φθηνότερο φάρμακο πού τήν περιέχει.

Θά ἔχουν φροντίσει οἱ ὑπεύθυνοι νά κάνουν εἰσαγωγές – εἶναι ἤδη δρομολογημένο –  ἀπό τριτοκοσμικές χῶρες, εὐτελοῦς καί ἀμφιβόλου ποιότητος σκευάσματα γιά νά μᾶς τά παρέχουν καί θά πληρώνουμε, κιόλας, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως πληρώνουμε συμμετοχή.

Θά ἀρρωσταίνουμε, στήν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, θά πεθαίνουμε καί οἱ πλούσιοι, ὡς συνήθως θά παίρνουν μόνον τό φάρμακο πού θέλουν. Οἱ φτωχοί στόν Καιάδα. Δέν θά ἔχουν καί ἔξοδα ἐπιδομάτων ἀνεργίας καί συντάξεων. Θά μᾶς ἀντικαθιστοῦν μέ τούς λάθρο, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καί πολλά ἔξοδα, μέχρι στιγμῆς.

Αὐτά συμβαίνουν ὅταν κάνουν ἄλλοι κουμάντο στό «σπίτι» σου. Τ΄ἀκοῦς «Πάγκακε»; Οἱ ξένοι κυττάζουν τό συμφέρον τους καί πῶς – εὐκαιρίας δοθείσης – νά βγάλουν ἑκατομμύρια.

Οἱ Ἑλληνικές φαρμακοβιομηχανίες καί ἑταιρεῖες εἰσαγωγῆς θά βάλουν λουκέτο καί χιλιάδες συνάνθρωποί μας θά πάρουν τόν δρόμο τῆς ἀνεργίας.

Στήν Ἰταλία εἶχαν προσπαθήσει νά περάσουν ἕναν τέτοιο νομοσχέδιο ἀλλά ἡ δικαιοσύνη ἀπεφάνθη ὅτι: «ἄλλο πρᾶγμα εἶναι τό φάρμακο καί ἄλλη ἡ οὐσία». Τά φαρμακευτικά σκευάσματα περιέχουν ἐκτός ἀπό τήν θεραπευτική οὐσία καί τά ἔκδοχα τά ὁποῖα παίζουν καθοριστικό καί ἐνίοτε ἐπιζήμιο ῥόλο στήν ὑγεία τοῦ ἀσθενοῦς.

Στήν χώρα μας, ἀκόμη καί στήν δικαιοσύνη νά φτάσῃ τό ζήτημα ἔχετε τήν ἐντύπωσι ὅτι θά δικαιωθοῦν οἱ Ἕλληνες; Πάλι, οἱ πολυεθνικές θά βγοῦν κερδισμένες.

Φανταστεῖτε τί θά γίνεται στά νοσοκομεῖα καί τά χειρουργεῖα ἄν κάποιος ἄτυχος Ἕλλην περάσει τήν πόρτα τους. Οἱ περισσότεροι δέν θά βγαίνουν ὄρθιοι. 

Ἔχουν βαλθεῖ νά μᾶς ξεκληρίσουν; Τουλάχιστον, τούς φτωχούς καί τούς ἀνημπόρους, πού ὅπως εἴπαμε θεωρούμεθα βάρος.

Σήμερα στίς ἕξι τό ἀπόγευμα γίνεται συγκέντρωσις διαμαρτυρίας στό Σύνταγμα γιά τό θέμα. Ὁ νόμος ψηφίζεται τήν Τετάρτη….

Πολύ φοβᾶμαι ὅτι δέν πρόκειται νά ἀλλάξῃ στάσι ἡ «κυβέρνησις». Ἄλλωστε δέν ἔχει πλέον τόν ἔλεγχο τῶν τεκταινομένων. Παρέδωσε ὄχι μόνον «γῆν καί ὕδωρ» ἀλλά ἀκόμη καί τόν ἔλεγχο τῆς ὑγείας, τῆς ζωῆς καί τῆς βουλήσεως μας. 

Μέ τίς ὑγείες μας. 

Μινώταυρος

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply