Σκόρδον, τὸ ἀντιβακτηριακόν.

Το θειούχο διαλλύλιο του σκόρδου σκοτώνει τα βακτήρια 100 φορές πιο δραστικά από τα αντιβιοτικά σύμφωνα με νέα μελέτη

 

Μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες τροφές, ποὺ ὅμως σήμερα …μᾶς βρωμᾶ!
Τὸ σκόρδον θεωρεῖται πλέον μία ἀπὸ τὶς δυνατότερες τροφές, ἱκανὴ νὰ ἀντικαταστήσῃ ἀκόμη καὶ τὰ ἀντιβιοτικά, ἰδίως γιὰ βακτήρια ποὺ ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν τροφικὴν δηλητηρίασιν. 
Ἀπολυμαίνει καὶ καθάρει! Καὶ εἶναι ἕνα ἁπλό, ἀπλούστατον σκόρδον!  
Βέβαια ἡ νέα ἔρευνα κρατᾶ κι ἐπιφυλάξεις..
Θὰ τὸ θέσω διαφορετικά. 
Συνέχεια

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply