Μᾶς τελείωσε ὁ δικομματισμός!

Ξεκινήσαμε νέου εἴδους δικομματισμόν!
Οἱ ἀπὸ ἐδῶ καὶ οἱ ἀπὸ ἐκεῖ!
Δῆλα δή, οἱ ἴδιοι!

Πίστεψε κάποιος ἔστᾦ καί γιά μίαν στιγμή πώς θά ξεφεύγαμε ἀπό αὐτήν τήν κατάρα;
Πίστεψε κάποιος πώς δέν θά εὕρισκαν λόγους νά μᾶς κρατήσουν μέσα στήν φάκα;
Πίστεψε μήπως κάποιος πώς δέν θά ὑπῆρχε σοβαρός λόγος γιά νά συνεχίσουμε τήν φαγωμάρα;

Συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply