Εἴμαστε ἀπλῶς Ἕλληνες!

Πόσο βαθειά μέσα στήν σκέψι μου εἶσαι Νικόλα; 
Πόσο πολύ μποροῦν νά εἶναι κάποιοι Ἄνθρωποι Ἕ-να ἐπί τοῦ πλανήτου; 
Πόσο περισσότερο Ἔτοιμοι μποροῦμε νά αἰσθανθοῦμε γιά τήν Ἐπομένη ἡμέρα;
Λεγόμαστε καὶ Εἴμαστε ἁπλῶς Ἕλληνες!!!

συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply