Οἱ Τοῦρκοι προετοιμάζονται γιὰ ἐπίθεσιν καὶ οἱ «δικοί μας» τρώγονται μεταξύ τους!!!

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ βρίζω, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι συντοπῖτες μου.
Δὲν θὰ τὸ κάνω. 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, τοὐλάχιστον στὰ σύνορα, θεωρῶ πὼς αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν διατρέχουμε ἄμεσον κίνδυνον.
Ὄχι γιατὶ ἡ Τουρκία δὲν προετοιμάζεται φυσικά… Ὄχι….
Ἁπλῶς συντρέχουν ἄλλοι λόγοι αὐτὴν τὴν περίοδον, τέτοιοι ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν στὴν Τουρκία νὰ ἀσκήσῃ περισσότερες πιέσεις. 
Ἄλλως τε, ἤδη ἔχει πολλὰ μέτωπα καὶ λογαριασμοὺς ἀνοικτούς…
Οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ἀπὸ ποῦ καὶ πῶς θὰ βροῦν τὸ κουράγιο νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὰ ποὺ οἱ κρατοῦντες τοὺς ἑτοθμάζουν.
Συνέχεια

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply