«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!


«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!
Δὲν εἶναι δικό μου μανδαμίτσα. Εἶναι ἄλλου. Κι αὐτὸν φαντάζομαι δὲν γίνεται νὰ τὸν ἀμφισβητήσῃς! Δὲν εἶναι τοῦ βεληνεκοῦς σου ἄλλως τε! Ἐσὺ μόνον νὰ σπιλώνῃς ξέρεις, ὄχι νὰ ἀντιμετωπίζῃς, μανδαμίτσα…

Γιατί σοῦ ἔφερα τήν ῥήσιν τοῦ Ἡρακλείτου μανδαμίτσα; Γιὰ μάντεψε… 

Ἔκανα μίαν τσάρκα στὴν σελίδα σου, στὸ μουροβιβλίον…

Ἐκεῖ ντέ, ποὺ σοῦ ἔκαναν ἔναν πρώτης τάξεως …συνωστισμόν, κάτι ἀρκούντως θυμωμένοι!!!

 Αὐτὸν τὸν συνωστισμὸν ποὺ ἀντιμετώπισες σβήνοντας σχόλια καὶ σχόλια.. 

Ξέρεις ἐσύ, δημοκρατικότατα, ὅπως μόνον ἡ φασιστοφάρα σας ἔχει μάθει! (Μὴν τὸ ἀμφισβητήσῃς…Ἔχω ἀποδείξεις!!!)

Ἔως καὶ τῆς φίλης μου τῆς Μάρως τὸ σχόλιο ἔσβησες μανδαμίτσα!!! 

Ἀλλὰ εἴπαμε, τέτοια εἶναι ἡ φασιστοδημοκρατία ποὺ ὑπηρετεῖς, τέτοια κάνεις…

Γιὰ νὰ δοῦμε ὄμως σήμερα τὶ μάθαμε. 

Κατ’ ἀρχὰς πειράχτηκες μανδαμίτσα! Καὶ πειράχτηκες πάρα πολύ!!! Καὶ χαίρομαι μανδαμίτσα! 

Γιατί καλέ ὅμως πειράχτηκες; Δικές σου πράξεις δέν καλεῖσαι νά πληρώσῃς; Γιατί μόλις διεπίστωσες πώς ἐκτός ἀπό κάτι πασπαρόγατους πού σέ γλείφουν, οἱ λοιποί δέν ἔχουν καμμίαν ὄρεξιν νά σέ χαϊδέψουν; Γιατί πίστεψες πώς θά περάσῃ ἔτσι εὔκολα αὐτό τό τελευταῖο σου ἔργο; 

Εἴπαμε ὅ,τι πειράχτηκες;«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!15

Ἔχεις λοιπὸν ξεκινήσει ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα καὶ παραμιλᾶς:
 «Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!3

Νά μήν σέ ἐνοχλοῦμε; Τί τόλμησες καί ἔγραψες; Δὲν κατάλαβες διόλου καλὰ μανδαμίτσα! 

Ὑπάλληλός μας εἶσαι, ἐμεῖς σὲ πληρώνουμε καὶ φυσικὰ ἀξιώνουμε νὰ ΠΛΗΡΟΙΣ ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὶς ὁποῖες πληρώνεσαι! Δῆλα δή, νὰ τιμᾶς τοὺς προγόνους μας, νὰ σέβεσαι τοὺς νεκρούς μας, νὰ ὑπερασπίζεσαι τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, νὰ ὑπερμάχεσαι ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῆς Πατρίδος καὶ νὰ στέκεσαι προσοχὴ ὅταν σὲ καλοῦν νὰ ἀποτίσῃς φόρον τιμῆς σὲ γενοκτονημένους. Τί ἀκριβῶς δέν κατάλαβες; 

Ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι, δὲν σὲ τοποθέτησαν ἐκεῖ γιὰ νὰ φτύνῃς τὴν μνήμη τῶν προγόνων ΜΑΣ! 

Οὔτε γιὰ νὰ προσβάλλῃς νεκρούς! 

Ἐκεῖ σὲ τοποθέτησαν γιὰ νὰ πολεμήσῃς κι ὄχι γιὰ νὰ παραδόσῃς τὰ πάντα ἀμαχητί, ὅπως ὀνειρεύεσαι φαντάζομαι!  

Βλέπω ὅμως κι ἄλλα μανδαμίτσα στὴν σελίδα σου. 

Βλέπω πὼς σὲ ἔτσουξε τὸ χέσιμο ποὺ σοῦ ἔχει ῥίξει ὅλο τὸ πανελλήνιον!!!

Γιατί ἄρα γέ νά σέ ἔτσουξε τόσο; Γιατί στόλισες στήν σελίδα σου τόν Μιχαλολιᾶκο καί τόν Σαμαρᾶ; Συγκρίνεσαι ἐσύ τώρα μέ τούς νεοδημοκράτες καί μέ τούς χρυσαυγίτες; Ἐσύ, ἕνα τόσο προοδευτικό ἄτομο; Μά τί ἔπαθες καλέ; Τόσο πού πόνεσες; Κᾶτσε, τώρα ἀρχίσαμε μανδαμίτσα… Τώρα ἀρχίζουν τὰ ὠραῖα, μὴν φεύγεις…. Ἔχουμε μεγάλο γλέντι ἐμπρός μας!!! 

Καί τελικῶς, γιατί πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε μέ Μιχαλολιάκους καί Σαμαρᾶδες καί  GAPατα, τήν στιγμή πού συζητᾶμε γιά τήν δική σου καμπούρα; Τί δῆλα δή; Μόνον τῶν ἄλλων τήν καμπούρα δύνασαι νά θωρῇς; Γιά τήν δική σου καθρέπτες δέν ἔχετε στό σπίτι σου; Θέλεις νά σοῦ χαρίσουμε ἕναν; 

Ἄςε μανδαμίτσα τὰ σάπια.. Δὲν ῥωτήσαμε τὰ λοιπὰ κουδουνισμένα γιὰ τὰ δικά τους κοψίματα. Στὰ δικά σου ἀναφερόμαστε, διότι τὰ δικά σου μᾶς προσβάλλουν. Κύττα τὶς πομπές σου καὶ μὲ τοὺς ἄλλους θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐμεῖς, στὴν ὥρα τους.  

Βλέπω ἐπίσης πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀγανακτήσεις σου ἔχεις καὶ …φιλοσοφία!!!  

«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!2

Τί εἶπες τώρα; Γιατί δέν εἶναι κατάλληλος ὁ χῶρος μανδαμίτσα; Τί σέ χαλάει; Ξέρεις τί ἱστορικές συζητήσεις ἔχω κάνει ἐγώ στό φατσοβιβλίον; Οὔουου… Ἀμέτρητες! Καὶ ἦταν θαυμάσιες, ἀκόμη κι ὅταν ὑπῆρχε ἔντονος ἀντίλογος. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες πήραμε! Ἐσύ μήπως δέν ἔχῃς κάτι νά δόσῃς καί γιά αὐτό σιωπᾶς; Ἤ μήπως ξέρεις πώς τό κράξιμο θά πέσῃ σύννεφο μετά ἀπό τίς νέες ἀποκαλύψεις γιά τήν ἀνιστορικότητά σου;

Καί γιατί μανδαμίτσα νά ἀρκεστοῦμε στήν ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΗΜΑΡ; Ἐσὺ τὴν κοπάνησες, ὄχι ἡ ὑπόλοιπη ΔΗΜΑΡ. Τό ξέχασες; Δέν πρέπει κάποτε νά ἀπολογηθῇς γιά αὐτό; Δέν πρέπει νά καταθέσῃς τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τό ἔκανες; 

Μήπως σέ ἔκοψε κάποια σωματική ἀνάγκη, ἀκριβῶς τήν στιγμή τῆς ἀποτίσεως φόρου τιμῆς στούς γενοκτονημένους; Ἤ μήπως ξεκάθαρα ἀρνεῖσαι τήν γενοκτονία; 

Διότι ἐξ ὅσων διάβασα στὰ τόσα καὶ τόσα σχόλια (ποὺ σοῦ σέρνουν τὰ ἔξ ἁμάξης) σὲ ἐρώτησαν, σὲ ξανὰ-μανὰ ἐρώτησαν… Ἀλλὰ ἐσὺ ἀπαντᾶς ἄρες μᾶρες κουκουνᾶρες.

Νά θυμηθοῦμε μήπως τίς φωτογραφίες πάλι; Ἴσως σοῦ ταρακουνήσουν λίγο τὸν ἐγκέφαλο καὶ ἴσως (ποὺ δὲν τὸ πιστεύω) νὰ πάρῃ ἐμπρός…

(Οἱ παρακάτω φωτογραφίες ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Χάρρυ Κλῦνν)

 12 :42 μμ 

 «Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!16

12:44 μμ  «Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!11

12 :46 μμ, , ἄφαντη ἡ μανδάμ!«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!10

12 :47   μὰ πουθενά!«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!

3 :09 μμ (πρόλαβε μέσα σὲ δύο καὶ κάτι  ὡρίτσες κι ἔκανε τὴν ἀνάγκη της ἡ μανδάμ!!!)«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!7
3:09 μ.μ. Ναί καλέ, ψηφίζει!!!

Τί γίνεται; Ἔχεις ἄποψιν (διότι γιὰ γνώσιν δὲν σὲ κόβω, τὰ εἴπαμε αὐτά…) καί ὑπεκφεύγεις ἤ δέν ἔχεις ἄποψιν καί ἀναμένεις ἀπό τά φιλαράκια σου νά σοῦ τήν ὑπαγορεύσουν; 

Γιατί αὐτό τό πήγαινε κι ἔλα μανδάμ; Σέ ἔπιασε κόψιμο; Δίψασες; Νύσταξες; Ἤ μήπως τσακίστηκες νά ἐξαφανισθῇς πρό κειμένου νά μήν παραβρίσκεσαι ἐντός τῆς αἰθούσης; Τί; Νά ὑποστῇ τώρα ἡ μανδάμ τέτοιο πρᾶγμα; 

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ πολὺ ζορίστηκες, κᾶτσε νὰ δοῦμε καὶ μίαν πανοραμικὴν ἄποψιν τῆς ἄλλης πλευρᾶς τῆς βολῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν τσακίστηκες νὰ μᾶς ἐνημερώσῃς:«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!8

Ποιός σοῦ εἶπε πώς δέν σᾶς θεωροῦμε μανδαμίτσα ὅλους προδότες, καρεκλοκενταύρους καί δοσιλόγους; Ποιός σοῦ εἶπε πώς σᾶς ἀναγνωρίζουμε τό δικαίωμα τῆς ἀπουσίας ἀπό τήν βολή; Ποιός σοῦ εἶπε πώς μᾶς ἀρέσει αὐτή ἡ εἰκόνα; 

Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὸ εἴπαμε, ἐσὺ περὶ ἄλλων τυρβάζεις, στὸ ἐρώτημά μας θά ἀπαντήσῃς ἤ θά μᾶς πετᾶς στίχους τοῦ Σολωμοῦ; (Τούς ὁποίους ἄρα γέ ἀντιλαμβάνεσαι; Τό ἔθνος στό ὁποῖον ἀναφέρεται ὁ Σολωμός τό γνώρισες; Ἤ ἀκόμη τό ἀναζητᾶς;)

Θεωρεῖς λοιπόν μανδαμίτσα ἐθνικόν ὅ,τι εἶναι ἀληθινόν; (Μέσα σέ αὐτά τά τοὐλάχιστον πενήντα σχόλια πού ἔσβησες, ἦταν καί φίλων μου… Κρίμα σου!!! Εἶναι ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ ἔσβησες!!! Σοῦ τὰ ἔγραψαν! Γιατί ἐσύ λοιπόν φέρεσαι ἀντεθνικά καί τά σβήνεις; Μήπως ἔχεις ἄλλα μέτρα ἐσύ γιά τήν ἀλήθεια καί ἄλλα ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἀλήθεια;) 

Μήπως θέλεις ἐδῶ νά μᾶς πῇς κάτι νέο γιά τήν γενοκτονία;  (Τόν ὑπόλοιπο Διονύσιο Σολωμό τόν διάβασες μανδαμίτσα; Ἔχεις διαβάσει καί γιά τούς Ἐλευθέρους Πολιορκημένους; Δῆλα δή ξέρεις; Δῆλα δή σέ λίγο θά σέ δοῦμε νά ἀμφισβητῇς κι αὐτῶν τήν θυσία; Ἤ σοῦ γλύτωσαν;)

 «Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!14

Κατά τήν κρίσιν σου; Ποιάν κρίσιν; Ὑπάρχει δικαίωμα κρίσεως σέ ἕνα ἀδιαπραγμάτευτον γεγονός; Τί μᾶς λές; Κρίσιν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν τὰ μογγόλια, ποὺ τριγυρνοῦν στὸν πλανήτη, καὶ δωροδοκώντας, πασχίζουν νὰ ἀλλάξουν τὸ ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ τῆς γενοκτονίας.  Κρίσιν; Τί λές μωρέ; Πᾶς καλά; Κρίσιν; Ἄκου κρίσιν ἡ μανδάμ!
Ἑδῶ μανδὰμ ἔχουμε 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ!!!! Ὄχι ὑποθέσεις, παραμυθίες καὶ ἐκτιμήσεις. ΓΕΓΟΝΟΤΑ!!!! Ξέρεις μήπως τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ λέξις ΓΕΓΟΝΟΣ; Ἤ πάλι θά περάσῃς ἀπό 7ες καί 8ες πρό κειμένου νά τό μάθῃς;
Νά περιμένουμε λοιπόν τήν κρίσιν σου; Καί τί νά τήν κάνουμε τήν κρίσιν σου μανδάμ; Νά τήν βάλουμε ποῦ; Κατάπλασμα στά χιλιάδες κομμένα κεφάλια; Μήπως γιά παρθενορραφές  στούς χιλιάδες βιασμούς; Μήπως γιά μπούκωμα στούς τόσους πεθαμένους ἀπό πείνα; Τί λές; ξέρεις τί λές ἤ νά σοῦ τό ἐξηγήσουμε ἐμεῖς;

Ἄκου κρίσιν της!!!
Πάντως κι αὐτὴν δὲν τὴν μάθαμε.. Μόνον νὰ τὴν κοπανᾶς εἴδαμε… 

Αὐτὴν τὴν ῤημάδα τὴν κρίσιν σου ἀναμένουμε, ἄν καὶ γνωρίζουμε πὼς σὲ περιμένει μέγα συνέδριον στὸν πρώην Ἑλληνικόν Πόντο.. Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ πιστέψουμε φυσικὰ τὴν ἀμεροληψία σου!!! Δὲν τὴν εἴδαμε!

Πάλι τὰ μασᾶς λοιπὸν μανδαμίτσα! Προσφιλές σου ἄθλημα!!!Κύττα εἴπαμε πρῶτα  τὴν δική σου καμπούρα! Μόνον αὐτήν! Ἐσὺ ἔφτυσες μίαν ὁλόκληρη γενοκτονία μὲ τὴν ἀπαξίωσίν σου! Δὲν εἶδα ἄλλους νὰ κάνουν κάτι τέτοιο! Παρᾶτα λοιπὸν τὰ σάπια καὶ πᾶψε…

Δὲν ἔχεις δικαίωμα λόγου πλέον! Σὲ πληρώνουμε γιὰ νὰ εἶσαι ἐκεῖ καὶ νὰ σέβεσαι! Γιὰ τίποτα περισσότερον! 

Γιὰ τὶς ἐπόμενες τρεῖς ἑβδομᾶδες φρόντισε νὰ περνᾶς ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σιωπηλά!

Προκαλεῖς! Κι ὅταν κάποιος προκαλῇ, τελικῶς πατᾶ μπανανόφλουδες!!!

Υ.Γ.1.Σὲ ἄλλο πάντως σημεῖον τῆς σελῖδος σου διάβασα αὐτό:«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!2

Κι αὐτό:«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!7

καὶ κατάλαβα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἤθελες νὰ γράψῃς, ἤ ἀπὸ ὄσα εἶσαι ἰκανὴ νὰ γράψῃς. 

Τί κατάλαβα; Στὸ ἔγραψα στὸν τίτλο μανδάμ. Πατήρ πάντων ὁ πόλεμος! Ἀκόμη καὶ τὸ ἁπλούστερον νὰ κάνουμε, δῆλα δὴ νὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὸν ἐαυτόν μας, σὲ πόλεμο μπαίνουμε! Ὁ πόλεμος φέρνει τὴν σύγκρουσιν καὶ ἡ σύγκρουσις τὴν ἀναγέννησιν. Ἡ γέννα προέρχεται ἀπὸ πόλεμον. Πόλεμον μεταξὺ ὠαρίου καὶ σπερματοζωαρίου. Ἀπὸ πόλεμο τοῦ ὀργανισμοῦ τῆς μάννας μὲ τὸ «ξένο» σῶμα ποὺ εἰσέβαλε ἐντός της! Ἀπὸ πόλεμο τοῦ βρέφους νὰ βγῇ στό φῶς, μὲ τὴν βολή καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐννέα μηνῶν.  Ἐσύ τί ἀκριβῶς ἰσχυρίζεσαι; Εἰρήνη θέλεις; Καλά… Ἀπὸ αὐτὸ θὰ φᾶς! 

Υ.Γ.2. Σὲ μίαν γενοκτονία ὑπάρχει μόνον μία ἀλήθεια: ἡ ἴδια ἡ γενοκτονία!

Υ.Γ.3. Ἐμεῖς πράγματι ἔχουμε πόλεμο μανδάμ! Καὶ τὶ πόλεμον!!! Ἐσὺ δὲν ξέρω τὶ ἔχεις… Ἀλλὰ ὅταν θὰ τὸ μάθῃς θὰ εἶναι ἀργά σου….

Πατῆστε ἄφοβα ἐπάνω στὶς εἰκόνες! Μεγαλώνουν περισσότερο! 

(Visited 44 times, 1 visits today)
One thought on “«Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Πόλεμος πάντων πατὴρ» μανδάμ! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply