Ἀλβανὸς ἀρχαιολόγος παραδέχεται τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Ἀλβανίας.

Αὐτὸς τὸ παραδέχεται, διότι μᾶς προέκυψε ἔντιμος καὶ μορφωμένος. 
Οἱ ἄλλοι; 
Οἱ ἄλλοι ὄχι μόνον δὲ τὸ παραδέχονται, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τοὺς Χάονες θὰ τοὺς παρουσιάσουν σὲ λίγο ὥς …Ἀλβανούς!
Κακό πού μᾶς βρῆκε μέ τούς γείτονες;
Μακάρι αὐτὸ πάντως νὰ ἦταν τὸ μοναδικόν! 
Δυστυχῶς ὅμως, δὲν εἶναι!

συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply