Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Ὀλυμπία…

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ πραγματικότης μας!
Αὐτὴ ἡ πανέμορφη τελετή, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος ἐκφράσεώς μας!
Αὐτὸ ποὺ  ζήσαμε ὅλοι, ἄλλοι ἀπὸ κοντὰ κι ἄλλοι ἀπὸ μακρυά, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ πολλὰ ἄλλα…
Καὶ θὰ εἶναι! 

Στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία, Ἄνοιξις, Φῶς, Χρώματα…
Ἡ ἀφή… 
συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply