Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Ὀλυμπία…

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ πραγματικότης μας!
Αὐτὴ ἡ πανέμορφη τελετή, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος ἐκφράσεώς μας!
Αὐτὸ ποὺ  ζήσαμε ὅλοι, ἄλλοι ἀπὸ κοντὰ κι ἄλλοι ἀπὸ μακρυά, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ πολλὰ ἄλλα…
Καὶ θὰ εἶναι!

Στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία, Ἄνοιξις, Φῶς, Χρώματα…
Ἡ ἀφή… 
Στιγμὴ μοναδική…

Βέβαια, κάτι συνέβῃ καὶ ἡ φλόγα ἔσβησε κάποιαν στιγμή… Ἀμελητέον; Ποιός ξέρει;
Μάλιστα κάποιοι φίλοι, ποὺ παρίσταντο, ἰσχυρίστηκαν πὼς αὐτὸ συνέβῃ ἀναίτια! Δίχως ἄνεμο καὶ δίχως κάτι βίαιον!
Μήπως τελικῶς  κάτι μᾶς ἑτοιμάζει τό Λονδίνον; Ἤ μήπως ὁ Ἀπόλλων ἔχει ἄλλην ἄποψιν γιά τούς ἀγῶνες πού διοργανώνονται ἐκεῖ;

Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ πάντως αὐτὰ εἶναι τὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων! 
Νὰ δίδουν Φῶς! 
Καὶ πράγματι, ἄν κι ὅλα φαίνονται μαῦρα κι ἄραχνα γύρω μας, κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς ξεκίνησε… 
Θὰ τὸ φθάσουμε! 
Μόνον ἐμεῖς  μποροῦμε νὰ τὸ φθάσουμε!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Κάτι γιὰ τὴν ἱστορία: ἡ πρώτη τελετὴ ἀφῆς τῆς φλόγας ξεκίνησε καὶ διῳργανώθη ἀπὸ τὸν Γκαῖμπελς. (Ἐμπνευστὴς ὁ Κάρλ Ντίμ)… Εἵπαμε, γιὰ τὴν ἱστορία! Καὶ διόλου τυχαῖον δὲν θεωρῶ τὸ σβήσιμό της  πλέον. Γιὰ ἐμέναν σημαίνει τὸ τέλος τοῦ ναζισμοῦ στὸν πλανήτη! Θὰ τὸ δοῦμε, ποῦ θά μᾶς πάῃ; Καὶ μάλιστα πολὺ σύντομα!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply