Τὸ παραμύθι τῶν Γερμανῶν χορηγῶν.

Τὸ παρακάτω ταινιάκι τὸ ἔχουμε δημοσιεύσει πρὸ καιροῦ. Ὅμως σήμερα τὸ ἀναδημοσιεύω γιὰ δύο λόγους.
Ὁ ἕνας εἶναι τὸ ὅ,τι ἡ ἐπανάληψις εἶναι ἡ μήτηρ πάσῃς μαθήσεως.
Ὁ ἄλλος εἶναι ὁ σχολιασμὸς τοῦ Ἰωάννου Δέμου, ὁποῖος καὶ μοῦ τὸ στέλνει.

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply