Ἔ…. θέλω νὰ ζήσω!

Ε…. θέλω να ζήσω….
αλλά να ζήσω όπως θέλω εγώ….!!!! όπως ορίζει το πνεύμα μου και η καρδιά μου !

Είναι η ισορροπία στην ζωή
Είναι η απουσία της μιζέριας
Είναι η παρουσία της απλότητας, της ηρεμίας, της υπομονής, της γαλήνης και της χαράς…

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply