Ἡ Δειλία.

Δειλία= τὸ νὰ φοβῆται τίς, ἡ ἀνανδρία, ἡ ἀθλιότης. (Λεξικὸν Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969)

Δειλός λοιπὸν εἶναι ὁ ἄνανδρος, ὁ ἄθλιος!
Δειλός…..
Αὐτὸς ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν μάχη… 
Αὐτὸς ποὺ κρύβεται ἀπὸ τὰ πυρά…
Ὁ ἄτιμος!

Ὁ ἀποχωρών!
Ὁ αὐτόχειρ…

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ Δειλία.

Leave a Reply