«Οὐδεὶς ἐκὼν κακός».

Ἔλεγε κάποτε ὀ Σωκράτης, διὰ χειρὸς Πλάτωνος. 
Οὐδεῖς ἐκὼν κακός λοιπόν…
Ἀληθές;

Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ὅτι ἔως ἑνὸς σημείου εἶναι ἀληθές. 

Ἐὰν φυσικὰ ἐξαιρέσουμε τὶς παθολογικὲς περιπτώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπεύθυνοι νὰ ὁμιλήσουν εἶναι οἰ ψυχίατροι, ναί, θεωρητικῶς εἶναι ἀληθές. 
Ἀλλά πόσο εὔκολο εἶναι νά τό ἐπιτύχουν ὅλοι αὐτό;

συνέχεια

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply