Μία σταγόνα ἀρκεῖ….


Γι ν ξεχειλίσ τ ποτήρι…
Μία τόση δ σταγόνα..
Βέβαια ξαρτται π τν σταγόνα, τ σημεον πο πέφτει κα τ εδος το ποτηριοπυ  πο ξεχειλίζει…

Ἐὰν τ ποτήρι εναι μέσα σ να χωράφι, δν τρέχει τίποτα…
σταγόνα θ πορροφηθ π τ χμα…
Ἐὰν μως τ ποτήρι εναι δίπλα π γυμν καλώδια, τότε ναί, φωτι ρχεται!
Βραχυκύκλωμα τοιμάζεται μέγιστον!
Χάος κα ταξία παντο!

Καλ εναι ατό!
χι, δν τ ντιλαμβάνονται λοι…
Ο περισσότεροι τρέμουν τ χάος… 
λλ γνοον πς τώρα τ πιτάσσει νάγκη!
Κι ταν νάγκη πιτάσσ, τότε σταγόνα, μαζ μ τ ποτήρι, παρέα μ τ γυμν καλώδια, θ καταφέρουν ν βρεθον στν διον χρο, τν διαν στιγμ κα θ προκαλέσουν ατ πο λοι τρέμουν!
Τ Τέλος τους!

Κι πε δ τ θέμα μας δν εναι σταγόνα παραιτήτως, λλ στιγμή, ναί, ν ναμένουμε κα τ «πρόβλεπτον»…
Ατς πο θ δόσ τ σύνθημα, πο θ σπρώξ τν σταγόνα ν φθάσ στ γυμν καλώδια, εναι δη δω….
Ποιός εναι; 

Ατ εναι λλο θέμα… λλης γραφς… λλ σως ν εσαι κι σύ….
Καιρς ν τ μάθουμε…  παιτεται κι λλος χρόνος γιά νά γίν πιό κατανοητό;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μν μ ωτήσετε ποι εναι σταγόνα! Οτε ποι θ εναι στιγμή… γ ξέρω μόνον πς νας Κοκος τν φέρνει τν νοιξιν! Θυμηθετε τν Γέρο μας… Κάτι ξερε…

 

Μια κατολίσθηση ξεκινά από μία και μόνη πέτρα …
Μια πλημμύρα ξεκινά από μια και μόνη σταγόνα νερού …
Μια ανεμοθύελλα ξεκινά από μία και μόνη ριπή ανέμου …
Μια πυρκαγιά ξεκινά από μία και μόνη μικρή σπίθα …

Μια Επανάσταση ξεκινά από έναν και μόνον άνθρωπο …
… Μπορείς αυτός να είσαι Εσύ

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

 

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply