Περὶ τοῦ μὴ δανείζεσθαι.

ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ “ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΑΙ” . ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Ο Πλάτωνας στους Νόμους απαγορεύει να παιρνει κανείς νερό από τη γη των γειτόνων του αν δεν έχει πρώτα αποτύχει να βρει νερό στο δικό του τόπο, έχοντας σκάψει μέχρι να συναντήσει τη λεγόμενη κεραμίτιδα, δηλαδή στρώμα αργίλου (η άργιλος είναι λιπαρή και συμπαγής, κατακρατεί το υγρό και δεν το αφήνει να τη διαπεράσει).

Επιβάλλει ωστόσο να μοιράζονται το νερό των γειτόνων τους, όσοι δεν μπορούν να έχουν δικό τους, καθώς ο νόμος οφείλει, στη δυσπραγία, να παρέχει βοήθεια.

Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και για τα χρήματα νόμος, που να απαγορεύει στους ανθρώπους να δανείζονται από άλλους και να καταφεύγουν σε ξένες πηγές, αν πρώτα δεν εξετάσουν τη δική τους περιουσία και τις δικές τους δυνατότητες, και δεν ξεχωρίσουν και συγκεντρώσουν , σταγόνα σταγόνα, ό,τι τους είναι χρήσιμο και αναγκαίο;

Στις μέρες μας, η τρυφή, η μαλθακότητα και η πολυτέλεια έχουν κάνει τους ανθρώπους να μη χρησιμοποιούν αυτά που έχουν, μολονότι έχουν αρκετά. Δανείζονται λοιπόν, έναντι υψηλών τόκων, ενώ τίποτα δεν τους αναγκάζει. Περίτρανη απόδειξη γι αυτό είναι ότι, κανείς δεν δανείζει σε άνθρωπο που δεν έχει οικονομικούς πόρους. Δανείζουν σ’ εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση. και φέρνουν μάρτυρες και παρέχουν εγγυήσεις για το ότι είναι άξιοι δανεισμού επειδή έχουν περιουσία, ενώ ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να μη δανείζονται καθόλου.

Φιλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου 

φωτογραφία

Θά ταν ρα γέ πέροχον νά πρχε μία κοινωνία που τά γαθά θά ταν πράγματι γαθά κι χι μέσα πλουτισμο;
Θά ταν ρα γέ τόσον μακρινόν κι πιαστον πό τήν δική μας πραγματικότητα;
Θά λάβουμε κείνην τήν πόφασιν πού φείλουμε καί σέ μς λλά καί σέ κάθε γενεά πού πεται; 
Ξέρετε κάτι φίλοι μου;
Τ δίκαιον, πο χει δίκως τατιστε μ τ σον, εναι κάτι πο οδόλως πλέον φανταζόμαστε.
Κα εναι ατ πο θ ναζητήσουμε, θ βρομε κα θ στήσουμε μ κάθε δυνατν τίμημα…
Ετε τ ντιλαμβανόμαστε, ετε χι….
δρόμος νοίγεται μόνος του μπρός μας…
μες πλς βαδίζουμε πάνω του.

Φιλονόη.  

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply