Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.1

Η Αγάπη των Μακεδόνων του 19ου Αιώνα για την Μητέρα Ελλάδα μέσα από Ιδιόχειρες επιστολές

Οι πραγματικοί Μακεδόνες των προηγουμένων αιώνων μέσα απο ιδιόχειρες επιστολές μαρτυρούσαν την ατελείωτη αγάπη τους για την πατρίδα τους, την Ελλάδα, πολλές φορές δίνοντας και την ίδια την ζωή τους για την Ελευθερία της, όπως διαφαίνεται απο την επιστολές για τους Μακεδόνες ήρωες που έχασαν την ζωή τους πολεμώντας στα Ψαρρά.

 

Σφραγίδα του Κωνσταντίνου Μπέλιου του Μακεδώνος, 1837

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.2

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.3

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.4

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.5

——————————————————————–

Επιστολή της χήρας του Αδάμ Κασσανδρινού, επικεφαλή του σώματος Μακεδόνων που έχασε την ζωή του στην άλωση των Ψαρρών απο τους Τούρκους!!

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.6

Πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα κι ἐξαιρέτως εἰς τὴν Μακεδονία μας.7

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply