Ἔχουμε καὶ μία ἰδεολογία….

«Πῶς νά τό κάνουμε; 
Ἐὰν δὲν τὴν εἴχαμε τότε ναί, νὰ μᾶς κατεβάζουν καντήλια, λάδια καὶ λαδικὰ στὶς κεφαλές μας… 
Ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε μίαν ἰδεολογία!…..» 

συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply