Ξένε…

Κάθε χρώματος, θρησκεύματος, ἰδεολογίας…
Ἐγχωρίους καὶ εἰσαγωμένους…
Ξένε, πὲς σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, πὼς πάλι ἐμεῖς οἱ Ἔλληνες θὰ στήσουμε τὰ κορμιά μας, μόνοι, ἀλλὰ πανέτοιμοι, πρὸ κειμένου νὰ ξαναπετάξουμε τὸν βάρβαρον στὴν θάλασσα…
Κάθε βάρβαρον… Ἐντὸς κι ἐκτός…
Ξένε, νὰ πῇς σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, πὼς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πολεμᾶμε πάντα ἐμπρός…Πρῶτοι…Εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ νικήσουμε κάθε ἐχθρό…
Καὶ θὰ νικήσουμε ξένε… Νὰ τὸ πῇς…
Εἴμαστε οἱ Ἕλληνες…

συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply