Θυμόμαστε γιατὶ ἐπιβιώσαμε!.

 

Θυμόμαστε γιατὶ ἐπιβιώσαμε!.Τὸ παρακάτω εἶναι ἀφιερωμένον σὲ κάθε ἠλίθιον, ἀμόρφωτον, ἀνθέλληνα…
Εἶναι κάποιες σκόρπιες μαρτυρίες ἐπιζησάντων, ποὺ δυστυχῶς γιὰ αὐτούς, μᾶς θυμίζουν τὴν Ὕβριν ποὺ διεπράχθῃ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος γιὰ μίαν ἀκόμη φορά.
Εἶναι ἡ ἱστορία μας ποὺ ἀρνοῦνται κάποια νεοταξίτικα κτήνη, προσβάλλοντας καὶ τὴν νοημοσύνη μας ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητα…Ἀλήθεια, πῶς ἀκριβῶς θά μποροῦσαν νά δικαιολογήσουν ἐτοῦτα τά σύγχρονα ἀνδράποδα αὐτές τίς σφαγές;
Ὥς  μή γενόμενες;
Ὥς μή ὑπάρχουσες;
Ἥ ὥς προκληθεῖσες ἀπό τά βρέφη;

Ἄει στὸν ἀγύριστον προσκυνημένα κτήνη…
Ἐμεῖς θυμόμαστε… Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ εἶστε ὅσο τουρκόσποροι θέλετε…
Ἐμεῖς, ἄν καὶ λιγοστοί, εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἀναπαράγουμε  διαρκῶς τὴν πληροφορία, ὥς τέ νὰ μὴν ὑπάρξῃ Ἄνθρωπος στὸν πλανήτη ποὺ νὰ μὴν γνωρίζῃ τὴν ἀλήθεια…
Ὅσους τόνους λάσπης, ψεύδους καὶ ἀηδίας σκορπίσετε, τόσο περισσότερο ἐμπρός σας θὰ προβάλλῃ τὸ αἶμα…
Αὐτὸ καὶ θὰ σᾶς πνίξῃ!

Φιλονόη

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply