Ὁ ἀργὸς θάνατος τοῦ Ἔθνους: Τὸ 64% θέλουν νὰ φύγουν & τὸ 68% εἶναι φτωχοί..

Ο αργός θάνατος του Έθνους: Το 64% θέλουν να φύγουν & το 68% είναι φτωχοί…Έτσι σκοτώνουν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τον Ελληνισμό, αν θεωρήσουμε ότι η μητρόπολη είναι η κοιτίδα ολόκληρου του Ελληνισμού. Μια εικόνα μετα-Άλωσης έθνους προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικότερα για την Ελλάδα: To 64% των Ελλήνων ηλικίας 15-35 ετών δηλώνουν έτοιμοι να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα για να εργαστούν. Όπως ακριβώς συνέβαινε και μετά την Άλωση της Πόλης.
συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply