Ἔ ῥὲ γλέντια!!!!!!!!!!!

Ἔ ῥὲ γλέντια!!!!!!!!!!!

Οἱ Ῥῶσσοι στέλνουν καὶ δεύτερον τμῆμα τοῦ στόλου τους, τὸ ὁποῖον ἐχθὲς ἦταν στὴν Λῆμνο μας. 
Πορεία; Συρία, Κύπρος, Ἀνατολικὴ Μεσόγειος… Ἡ Μεσόγειος φλέγεται!!! Καζάνι ποὺ βράζει! (Φαντάζομαι πὼς θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ τρίτο καὶ τέταρτον καὶ….) 
Κι ἐμεῖς σκοτωνόμαστε μὲ τὸν Ἀντωνάκη νὰ μὴν ξεπουλήσῃ… (Θὰ ξεπουλήσῃ βρὲ παιδιά… Γιὰ αὐτὸ τὸν τοποθέτησαν ἐκεῖ ποὺ τὸν τοποθέτησαν… Θὰ ξεπουλήσῃ! Τὸ ξέραμε ἀπὸ τὴν ἀρχή! Ὁ κάθε ἕνας ποὺ θὰ βρισκόταν στὴν θέσιν του, θὰ ξεπουλοῦσε! Βλέπετε, αὐτὴ ἡ θέσις ἐξαργυρώνεται μὲ τὸ δικό μας αἷμα…) 

Λοιπὸν ἀγαπητοί μου… 
Ὅσα κι ἐὰν ξεπουλήσουν αὐτοί, τίποτα δὲν θὰ καταφέρουν! Νὰ εἶστε σίγουροι! 
Μᾶς ἐκφοβίζουν! Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν τίποτα! Δὲν μποροῦν κἄν νὰ μᾶς ἀγγίξουν… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα, ἄλλης ἀναρτήσεως. 

Ἄς δοῦμε ὅμως καλλίτερα τὸ τὶ ξείνησε νὰ βράζῃ στὴν γειτονιά μας. 
Ἔχουμε καὶ λέμε. 
 1. Ἡ πολυαγαπημένη μας Μογγολία ἔχει παρατάξει 100.000 στρατὸ στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη. Γιά νά μᾶς ἐκφοβίσῃ; Γιά νά μᾶς ἀπειλήσῃ; Γιά νά δείξῃ σέ κάποιους πώς διαθέτει δύναμιν καί σθένος καί πυγμή; Γιά νά κάνῃ ἄλλου ἐπιπέδου διαπραγματεύσεις;  Εἰλικρινῶς, τὸ τὶ κρύβουν τὰ ἀχυρένια τους κεφάλια ἀδυνατῶ νὰ τὸ γνωρίζω. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς συνοριακὴ γραμμὴ δὲν περνοῦν! Γιατί καί πῶς; Πρὸς ὥρας μᾶς χρειάζονται. Ἄλλως τε, πρὸ μερικῶν μηνῶν, Γερμανὸς παρατρεχάμενος τῆς Μέρκελ, ἐδήλωσε πὼς τὰ σύνορα τῶν Βαλκανίων δὲν ἀλλάζουν. Τί ἐννοοῦσε; Θὰ δοῦμε… Θὰ δοῦμε….
 2. Ἡ ἴδια πολυαγαπημένη μας Μογγολία (παράρτημά της γιὰ τὴν ἀκρίβεια) ἔχει παρατάξει ἐπίσης κάτι πυραυλάκια μούρλια!!! Ἐμβέλεια 180 χιλιομέτρων, ἀκρίβεια στοχεύσεως (ἀκόμη κι ἀπὸ τὰ μογγόλια) 99%, ταχύτητα μεγαλυτέρα τοῦ ἤχου… Δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, μέσα σὲ μερικὰ λεπτὰ ἡ Θράκη μας θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ κόλασις μαύρη! Καὶ θὰ τὸ προσπαθήσουν σίγουρα κάποιοι… Ἀλλά γιατί; Τί θά κερδίσουν;
 3. Οἱ δικοί μας πάλι σηκώνουν κάτι ἐξοπλισμένα πλέον ἀεροπλανάκια… Ἔτσι, γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς δὲν εἴμαστε κότες. (Ποὺ δὲν εἴμαστε!!!)
 4. Τὴν ἴδιαν στιγμὴ στὰ νότια τῶν ἀγαπημένων μας γειτόνων, ἄλλες ἐπιχειρήσεις. Εἰσέβαλαν στὴν Συρία κάτι Γάλλοι καὶ τοὺς μάζεψαν οἱ Σύριοι, πρὸ μερικῶν μηνῶν. Ὅλη ἡ λεγεώνα τῶν ξένων τους, …φιλοξενήθηκε μὲ «ἀγάπη» ἀπὸ τοὺς Συρίους.  Ἀλλὰ ἐπενέβῃ ὁ Πούτιν καὶ τοὺς ἀπελευθέρωσαν. 
  Τὴν ἴδιαν ὅμως ἀντιμετώπισιν δὲν εἶχαν κάτι Σύριοι, οἱ ὁποῖοι, κατόπιν εἰσβολῆς τῶν Ἀμερικανῶν στὸ ἔδαφός τους, (ἐχθρική πράξις θεωρεῖται αὐτή;) καὶ κατόπιν μάχης, συνελήφθησαν καὶ ἀπήχθησαν πρὸς Τουρκία μεριά!!! (Μήπως γιά ἐτοῦτο ἔχει πάρει θᾶρρος ὁ Ἐρντογάν;)
 5. Στὸ μεταξὺ ἤδη ἔχουμε κάθοδο τῶν Ῥώσσων στὴν περιοχή.  Σὲ λίγο καταφθάνουν κι ἐνισχύσεις, μὲ χίλιους πεζοναῦτες καὶ 200 τεθωρακισμένα. Γλέντια… Τρικούβερτα! Ἀφῆστε δὲ ποὺ ξεκινᾶ καὶ ὁ τρίτος τους στόλος… 
 6. Τὰ λοιπὰ ἀραβικὰ κράτη προετοιμάζονται. Κάτι σὲ πυραύλους S300 περιμένει καὶ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ ἄγνωστον παραμένει τὸ ἐὰν θὰ τοὺς λάβῃ. 
 7. Ὁ Λίβανος ἐπίσης ἔχει μπεῖ στὸν χορό. 
 8. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἤδη ὁδηγεῖ τὰ στρατεύματά της, μέσῳ Ἰορδανίας, στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰράν. 
 9. Τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἐντείνει τὶς ἐπιχειρήσεις του κατὰ τῶν Παλαιστινίων, ἔν ᾦ τὴν ἴδιαν στιγμὴ στρέφει τὰ ὅπλα του κατὰ τοῦ Ἰρᾶν. 
 10. Ἡ Κίνα εἴπαμε, 200 ἐκατομμυριάκια Κινεζάκια προετοιμάζει πρὸς ὥρας…
 11. Οἱ Κοῦρδοι κτυποῦν ἀπὸ παντοῦ τοὺς γείτονες, ἀλλὰ ἀναμένουν στήριξιν ἀπὸ τοὺς νατοϊκούς.  Καθῶς ἐπίσης κι ἐντολές!
 12. Πακιστᾶν, Ἰνδία, Αἴγυπτος ξύνονται…
Κι ἐδῶ καταπιανόμαστε μὲ τὸ ἐὰν ὁ Ἀντωνάκης θὰ στήσῃ ἔτσι τὴν μούρη του ἤ ἀλλοιῶς τὰ πισινά του. 
Πᾶμε καλά;
Πόσο μᾶς ἀφοροῦν τά παραπάνω; 
Πάρα πολύ! Μὰ πάρα πάρα πάρα πολύ! 
Ἤδη δίδουμε τὴν Σούδα. Τὴν ἔχουμε ξαναδώσει γιὰ τὴν Λιβύη. Ἀλλὰ ἐδῶ μέσα «φιλοξενοῦμε» περισσοτέρους ἀπὸ ἔξι ἐκατομμύρια ΛΑΘΡΟεποίκους, ἐκ τῶν ὁποίων, τοὐλάχιστον τὰ δύο ἐκατομμύρια εἶναι ἐμφανῶς ἐντεταλμένοι στρατιῶτες κάποιας πολεμικῆς μηχανῆς. 
Τί θά μᾶς ἐτοιμάσουν;
Τὰ πάντα… Ἀπὸ ἔνα ἀπλὸ ὁλοκαύτωμα ἔως μίαν μεγάλη γενοκτονία. 
Ὄχι γιατὶ τοὺς δημιουργοῦμε πρόβλημα, ἀλλὰ διότι τέτοιες ἐντολὲς ἔχουν λάβει. 
Νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν στὰ μετόπισθεν, πρὸ κειμένου κάποιοι ἄλλοι νὰ δροῦν ἐλεύθερα στὰ πέριξ. 
Κι αὐτοὶ ποὺ δροῦν στὰ πέριξ εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί! 
Εἶναι ἐντὸς τῆς χώρας καὶ ἀναμένουν….
Μποροῦμε νά τό σταματήσουμε;
Ὄχι, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ προετοιμαστοῦμε καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε. 
Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται.
Τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου ἠχοῦν. 
Ἐμεῖς ἐδῶ δὲν εἴμαστε ἀμέτοχοι. 
Θὰ χορέψουμε, σὲ ἕναν χορὸ ποὺ δὲν ἐπιλέξαμε, ἀλλὰ μᾶς ἐπέβαλαν. 
Καὶ θὰ χορέψουμε πολὺ καλά, διότι κι αὐτὸ εἶναι μέσον γιὰ νὰ ἀποτινάξουμε ἀπὸ τὴν ζωή μας ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν.  
Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε, διότι δὲν ἔχουμε ἄλλην ἐπιλογή!

(Visited 91 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔ ῥὲ γλέντια!!!!!!!!!!!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι πράγματι ὠφελημένοι ἀπό τόν πόλεμο στήν Συρία; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀβραμόπουλος καὶ Κωνσταντίνου μὲ τὰ ἴδια ἀφεντικά! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply