Ἔγχρωμες κι ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες.


Ἡ Ἑλλὰς τοῦ χθὲς καὶ ἡ Ἑλλὰς τοῦ σήμερα. 

Ἡ Ἑλλὰς τοῦ τότε καὶ ἡ Ἑλλὰς τοῦ τώρα…
Ἡ Ἑλλὰς τῆς τότε κατοχῆς καὶ ἡ Ἑλλὰς τῆς τωρινῆς κατοχῆς…

Ἔγχρωμες κι ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες
 (πηγὴ φωτογραφίας)

Ἄλλαξε κάτι;
Νά τό θέσω διαφορετικῶς;
Μήπως ἀλλάξαμε ἐμεῖς σέ κάτι;
(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply