Μὴν κάνεις στοὺς ἄλλους ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν.

Μὴν κάνεις ΠΟΤΕ ὅ,τι δὲν θέλεις  νὰ σοῦ κάνουν.Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνουν οι άλλοι σε σένα…
Αυτό βέβαια προϋποθέτει πρώτα από όλα αυτοσεβασμό και μετά σεβασμό στον συνάνθρωπο σου.
Θὰ τὸ ἔθετα κι ἀπὸ ἄλλην σκοπιά. 
Μὴν δέχεσαι τὴν βία… Ἀλλὰ καὶ μὴν τὴν διαμοιράζῃς…
Μὴν ἐπιτρέπῃς στὸν πόνο νὰ σὲ προσβάλλῃ… Ἀλλὰ καὶ μὴν πονᾶς τοὺς ἄλλους…
Μὴν ἀποδέχεσαι τὴν ἔλλειψιν σεβασμοῦ… Ἀλλὰ σεβάσουν κι ἐσὺ κάθε Ὄν τῆς Φύσεως.
Ὁ πλανήτης αὐτὸς ἀνήκει στὸν Ἄνθρωπο καὶ σὲ ὅσα τὸν συντροφεύουν. 
Δὲν εἶναι ξενοδοχεῖο ποὺ μόλις φύγουμε θὰ καθαρίσῃ ἄλλος. 
Οὔτε ἀπόπατος…
Οὔτε κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ καταστρέψουμε…
Ὀφείλουμε σεβασμό, ἐὰν ἀξιώνουμε σεβασμό!
(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply